Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 10/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Dự Hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Phòng phụ trách cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức phụ trách CNTT, quản trị hệ thống, số hóa hồ sơ, công chức trực tiếp xử lý quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; đại diện Bưu điện tỉnh; công chức Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Ngọc Quảng phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Nội dung tập huấn bao gồm 04 chuyên đề. Chuyên đề về tổng quan về nghiệp vụ Kiểm soát TTHC và đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một số vấn đề cần lưu ý về Công bố, công khai, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Chuyên đề hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giới thiệu về những yêu cầu, tiêu chuẩn và vấn đề cần lưu ý trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Chuyên đề hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; Hệ thống giám sát đánh giá dữ liệu TTHC theo thời gian thực. Chuyên đề đăng ký, sử dụng và quản trị vận hành các phân hệ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Nghiệp vụ báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống GRIS theo Thông tư số 01/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Trưởng phòng NC-KSTTHC báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, một số nội dung thảo luận và khó khăn vướng mắc của các sở, ngành đã được các báo cáo viên giải đáp kịp thời. Qua đó, giúp các công chức, viên chức của các Sở, ngành hệ thống lại văn bản quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị và của tỉnh./.

Tin liên quan