Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng ngày 21/7/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cùng với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư là báo cáo viên tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương tại Hà Nội…

 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh ủy viên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Báo cáo viên Tỉnh ủy đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; trưởng phòng chuyên môn các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt, phổ biến các chuyên đề, gồm: 

Chuyên đề 1: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao (do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt); 

Chuyên đề 2: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt); 

Chuyên đề 3: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt); 

Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt).

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 21 đến sáng ngày 22/7/2022)./.

          

Tin liên quan