PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Sáng ngày 25/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, ban hành chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, cùng các Sở. ban, ngành liên quan.

Theo Chương trình, Hội nghị tập trung thông qua các nội dung chính gồm: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; thông báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; hiệp thương cử bổ sung, thay thế Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh khoá X, nhiệ nhiệm kỳ 2019-2024. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thông tin một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng tăng trưởng khá; thu ngân sách vượt dự toán. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 12,8%, tăng 2,42% so với cùng kỳ năm 2021, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Về công tác mặt trận nửa nhiệm kỳ qua (2019-2022), dù chịu ảnh hưởng bởi thiên tại, dịch bệnh Covid-19 nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên; Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết đoàn viên; phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Đảm bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu đều cơ bản đạt và vượt với nhiệm vụ đề ra. Quỹ vì người nghèo vận động cả 3 cấp đạt hơn 164,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.313 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 43,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,06% (năm 2019) xuống còn 4,4% (năm 2021).

Từ năm 2019 - 2021, Ban Cứu trợ tỉnh vận động được hơn 221,5 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ thân nhân các hộ gia đình bị nạn, xây dựng mới 1.870 ngôi nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn do bão lũ và nhà ở các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ, hiệu quả. Từ năm 2019 đến 6.2022, Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức 1.438 cuộc giám sát chuyên đề, 512 hội nghị phản biện xã hội.../.

Tin liên quan