Tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2022

Sáng ngày 28/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, địa phương liên quan về kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục năm 2022.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, tổng hợp từ các địa phương, trường học, nhu cầu tuyển dụng cả tỉnh năm 2022 (trừ thị xã Điện Bàn và huyện Nam Trà My) là 1.425 giáo viên (319 mầm non, 731 tiểu học, 306 THCS, 69 THPT), 201 nhân viên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại cuộc họp

            Sau khi nghe ý kiến của Sở Nội vụ và các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh nguyên tắc cứ thiếu là tổ chức thi, khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo về điều kiện tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nếu có nhu cầu đăng ký tổ chức tuyển dụng riêng thì tham mưu Tờ trình gửi Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thống nhất chủ trương; việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên dự họp và tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 của các huyện, thành phố và của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (trừ các địa phương đã có Kế hoạch tổ chức thi riêng); tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022, gửi Sở Nội vụ trong đó cần lưu ý quy định chi tiết, cụ thể việc đăng ký các nguyện vọng và xác định người trúng tuyển. Bên cạnh đó, PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc điều chuyển giáo viên từ các huyện miền núi về đồng bằng và việc sử dụng giáo viên của các huyện đồng bằng dôi dư do tiếp nhận giáo viên miền núi về không đúng quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu xảy ra sai phạm.

Tin liên quan