Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến với nông dân năm 2022.

Sáng ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến với nông dân năm 2022. Đồng chí Hồ Quang Bửu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì buổi đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn; Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan thuộc tỉnh.

Tham dự tại phòng họp trực tuyến UBND cấp huyện và UBND cấp xã có đại diện Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy; Thường trực HĐND; UBMTTQVNvà Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban liên quan; Thường trực Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các Hội viên nông dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, đồng chí Hồ Quang Bửu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 2107-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân. Trên cơ sở đề nghị của Hội Nông dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với nông dân, thông qua đối thoại giúp nông dân có điều kiện được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng; phản ánh, đề xuất, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành, địa phương kịp thời chỉ đạo, giải đáp những vướng mắc và có những cơ chế, chính sách phù hợp.

Đồng chí cũng đề nghị nội dung đối thoại phải thực tế, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề cần trao đổi. Tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình và đúng thực trạng. Các ý kiến tại buổi đối thoại phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực; bảo đảm sự phối hợp trong tiếp thu, giải quyết ý kiến trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc; các cá nhân, cơ quan đơn vị khi được giao nhiệm vụ trả lời ý kiến cần tập trung nghiên cứu, trả lời trọng tâm vào vấn đề chính, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, có căn cứ rõ ràng theo đúng các quy định hiện hành…

Tại buổi đối thoại, nông dân các địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan về một số nhóm vấn đề sau: Giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19; quy hoạch đất đai để nông dân được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất; việc thúc đẩy liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp để giải quyết đầu ra sản phẩm của nông dân; xây dựng nông thôn mới; việc tiếp cận các nguồn vốn vay của nông dân; môi trường nông thôn; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã chủ động giải đáp các kiến nghị, đề xuất cho nông dân được rõ tại buổi đối thoại, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư, phục hồi sản xuất, kinh doanh; phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam../.

 

Tin liên quan