Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp về tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)

Ngày 11/7/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2). Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quê Hương, Công ty TNHH Khánh Giang, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đại học ĐHC Hải Phòng. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và lãnh đạo UBND huyện Núi Thành báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị thi công báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; ý kiến phát biểu của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà có vai trò rất quan trọng, kết nối trực tiếp vào các bến của hệ thống cảng biển Chu Lai nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành lân cận; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành dịch vụ logistics và đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Dự án kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, an ninh trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn, khó khăn cho các đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án. Để đảm bảo hoàn thành dự án, sớm phát huy hiệu quả đầu tư, đề nghị các Sở, Ban, ngành và đơn vị, địa phương liên quan tập trung giải quyết các nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quê Hương, Công ty TNHH Khánh Giang khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức thương thảo, ký kết Phụ lục gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng để triển khai các thủ tục tiếp theo; lập kế hoạch thi công chi tiết đến ngày 30/9/2022 để cơ quan đơn vị theo dõi, đôn đốc và có kế hoạch hỗ trợ thi công phù hợp và tập trung nhân lực, thiết bị để thi công liên tục, đồng bộ, phù hợp với kế hoạch giải quyết các vướng mắc về mặt bằng; khẩn trương hoàn thành đoạn luồng từ Phao số 0 đến Bến số 3 và phấn đấu hoàn thành đoạn luồng từ Bến số 3 đến bến Tam Hiệp (cảng Chu Lai Trường Hải) trước ngày 30/9/2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 255/TB-UBND ngày 08/7/2022.

2. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông cùng với các đơn vị thi công xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, cụ thể từ nay đến hết ngày 30/9/2022; trong đó, nêu rõ các đề xuất, kiến nghị các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Núi Thành trong công tác phối hợp, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, phát sinh đảm bảo công tác triển khai thi công được thuận lợi, đúng kế hoạch.

3. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, cùng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc trong quá trình quyết toán, ý kiến của Kiểm toán Nhà nước để nghiên cứu, đề xuất phương án và bố trí nguồn kinh phí thanh toán chi phí đã thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1), góp phần hỗ trợ các đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn về kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án; trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để triển khai thực hiện.

4. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: Ban Ban Chỉ đạo về đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và UBND tỉnh đã có những kết luận, chỉ đạo tạo điều kiện tối đa cho địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của dự án; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị liên quan và UBND xã Tam Hải tiếp tục vận động các hộ dân liên quan ủng hộ chủ trương, phối hợp bàn giao mặt bằng để triển khai thi công; xây dựng kế hoạch phối hợp, tháo dỡ các rớ còn tồn đọng trong phạm vi thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch, tiến độ thi công (trong đó lưu ý trường hợp hộ gia đình bà Trần Thị Phượng tại thôn 6); trường hợp cần thiết, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí huy động lực lượng, thuê nhân công, phương tiện,… tháo dỡ rớ, bảo vệ thi công để báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành phê duyệt, thực hiện chi trả bồi thường đối với hạng mục Kè thôn 6 thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành để sớm triển khai đầu tư xây dựng. 

- Thống nhất không giải quyết đối với 11 trường hợp rớ phát sinh sau thời điểm Đoàn công tác kiểm tra, thống kê vào ngày 17/7/2021 theo ý kiến đồng thuận của xã Tam Hải để không tạo tiền lệ khi giải quyết các vướng mắc tương tự; kiên quyết triển khai tháo dỡ và bảo vệ thi công. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam chỉ đạo Điện lực Núi Thành cắt nguồn điện cung cấp cho các rớ này để đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ, bảo vệ thi công theo kế hoạch của UBND huyện Núi Thành.

5. Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng và chỉ đạo Công an huyện Núi Thành bố trí, duy trì lực lượng để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình tháo dỡ các rớ và thi công tuyến luồng.

6. Thống nhất tiến hành đổ tạm một phần vật chất vào dự án Khu cảng, logistics và phi thuế quan; chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và thi công bờ bao bãi chứa tại Khu cảng, logistics và phi thuế quan (Trường Hải) để đảm bảo tiến độ và kịp thời tiếp nhận vật chất nạo vét của dự án.

7. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp khẩn trương chủ trì, cùng với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND huyện Núi Thành có phương án xử lý, thanh lý hoặc đổ san lấp các dự án đầu tư công trên địa bàn đối với phần khối lượng vật chất nạo vét đã chứa trên các bãi để có mặt bằng tiếp tục tiếp nhận vật chất nạo vét của dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2). 

8. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông:

- Rà soát lại cự ly bơm vật chất nạo vét, chi phí đảm bảo an toàn hàng hải, các thiếu sót của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt (nếu có) và các quy định khác liên quan để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết khắc phục một phần khó khăn trong quá trình thi công theo đúng thực tế hiện trường. Đối với sa bồi bồi lắng trong quá trình thi công, nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

- Nghiên cứu các quy định hiện hành của Nhà nước và các điều khoản đã ký kết của Hợp đồng thi công xây lắp để đề xuất các Sở chuyên ngành xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của các nhà thầu về điều chỉnh đơn giá hợp đồng. 

- Làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành đo đạc, thông báo hàng hải đối với đoạn luồng đã nạo vét đảm bảo độ sâu thiết kế; sau ngày 30/9/2022, tiến hành đo đạc, thông báo hàng hải và nghiệm thu khối lượng thực hiện để tránh phát sinh vướng mắc do sa bồi tự nhiên. 

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và thủ trưởng các các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 255/TB-UBND ngày 08/7/2022, các văn bản chỉ đạo có liên quan và nội dung nêu trên để tập trung phối hợp, triển khai thực hiện

Tin liên quan