Kết luận của đ/c Trần Văn Tân - UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thi công công trình Cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, làm việc với UBND huyện Phước Sơn về các nội dung có liên quan

Ngày 02/8/2022, đồng chí Trần Văn Tân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công công trình Cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; làm việc với UBND huyện Phước Sơn và Công ty TNHH vàng Phước Sơn về các nội dung có liên quan. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) báo cáo tiến độ thi công công trình Cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn; UBND huyện Phước Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác đóng cửa mỏ khoáng sản vàng gốc tại khu vực G9, thôn 1, xã Phước Hòa; Công ty TNHH vàng Phước Sơn báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ vàng Đăk Sa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đối với tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận như sau:

Về tiến độ thi công công trình cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn

Qua kiểm tra thực tế, báo cáo của Ban Quản lý và đơn vị thi công, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, điều kiện thời tiết tại khu vực không thuận lợi hay xảy ra mưa bất thường, vừa thi công vừa đảm bảo duy trì phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn; song, đến nay công trình Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn đảm bảo yêu cầu về tiến độ thi công. 

UBND tỉnh hoan nghênh, biểu dương Ban Quản lý, cơ quan, đơn vị liên quan và nhà thầu đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp, nỗ lực trong quá trình triển khai thi công công trình. Trong thời gian đến, Ban Quản lý và các ngành, đơn vị liên quan cần tập trung, nỗ lực thực hiện một số yêu cầu sau đây:

Ban Quản lý chịu trách nhiệm: Theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục bám sát công trường, theo dõi chặt chẽ tiến độ theo cam kết của các nhà thầu thi công; tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đôn đốc nhà thầu thi công tăng ca, bổ sung trang thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ; bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý ngay các tồn tại, vướng mắc phát sinh (nếu có); đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn được giao; Khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai thực hiện ngay gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế của công trình đảm bảo phù hợp, đồng bộ với tiến độ thi công xây lắp công trình; Tổ chức rà soát các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2022; trên cơ sở đó, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 để bổ sung vốn cho công trình nêu trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung kế hoạch vốn cho công trình nêu trên để triển khai thực hiện.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý để xác định thiết bị y tế, thông số kỹ thuật thiết bị y tế của gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế của công trình Cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng của đơn vị và nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân, đồng bộ với việc hoàn thiện cơ sở vật chất để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý, nhà thầu thi công để có kế hoạch bàn giao mặt bằng, kịp thời tổ chức thi công các hạng mục cải tạo, nâng cấp tại khối công trình hiện trạng; tổ chức rà soát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và thực tế sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền kiểm tra, điều chỉnh theo quy định.

Đề nghị nhà thầu thi công (Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nhật Phúc, Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Thành, Công ty TNHH MTV cơ điiện và PCCC HTG) tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết tại khu vực để có kế hoạch triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ như đã cam kết; tổ chức tăng ca, tăng kíp, bổ sung trang thiết bị, nhân lực đi đôi với việc động viên, khuyến khích người lao động tích cực nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn để có kế hoạch tổ chức thi công các hạng mục cải tạo, nâng cấp tại khối nhà hiện trạng; phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2023.

Về khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ vàng Đăk Sa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn

Từ năm 2019, sau khi tái cơ cấu lại cổ đông, thay đổi Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH vàng Phước Sơn (Công ty); đến nay, hoạt động sản xuất của Công ty tại mỏ vàng Đăk Sa đã dần đi vào ổn định, trả được các khoản nợ lương, bảo hiểm xã hội, thuế của các năm trước và thanh toán các khoản nợ khác theo đúng kế hoạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay 02 giấy phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực Bãi Gõ và Bãi Đất, mỏ vàng Đăk Sa do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đã gần hết thời hạn (tháng 8 và tháng 12/2022); Công ty phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng Trữ lượng khoáng sản quốc gia thẩm định, phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đối với khu vực thăm dò bổ sung và cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định để tiếp tục hoạt động. 

Trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ, Công ty phải lưu ý thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định và Giấy phép môi trường của cơ quan có thẩm quyền cấp; vận hành ổn định hệ thống quan trắc online tự động truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xử lý kịp thời các tồn tại, vướng mắc (nếu có) và nên tiếp tục hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật.

Về Đề án đóng cửa mỏ khoán sản vàng gốc tại Khu vực G9, thôn 1, xã Phước Hòa

Thống nhất giao UBND huyện Phước Sơn lập, thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản vàng gốc tại khu vực G9, thôn 1, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn từ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Nguyên Thành Đạt đã nộp và nguồn vốn do ngân sách huyện bố trí (đối với phần kinh phí còn thiếu). Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ theo quy định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để địa phương kịp thời triển khai thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường phối hợp với UBND huyện Phước Sơn theo dõi, giám sát, yêu cầu các đơn vị đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nội dung giấy phép được cấp; đồng thời, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và địa phương nghiên cứu, có biện pháp quản lý, xử lý nghiêm đối với các đơn vị khai báo không đúng sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và không nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5637/UBND-KTN ngày 18/10/2017. 

Đối với các trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản hết thời hạn, đơn vị chủ mỏ phải dừng toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với phạm vi khu vực đã hoàn thành khai thác, không có nhu cầu gia hạn hoặc cấp lại giấy phép. Đơn vị nào không chấp hành thực hiện, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Phước Sơn xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và không xem xét, giải quyết việc gia hạn, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản. 

Khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương danh mục đầu tư 06 dự án khai thác khoáng sản theo đề nghị của UBND huyện Phước Sơn (02 dự án khai thác khoáng sản vàng gốc phân tán, nhỏ lẻ; 02 dự án khai thác đất san lấp và 02 dự án khai thác cát lòng sông) để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và lập hồ sơ, thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin liên quan