1.091 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế

Chiều ngày 10/8, Tại phòng họp UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế chủ trì buổi làm việc Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 và các đơn vị liên quan.

      Theo Kế hoạch 6204/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 đã hoàn tất kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, có 1.091 thí sinh đảm bảo điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2 theo quy định. Hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 25.8 tại Trường Đại học Quảng Nam. Số lượng phòng thi là 34 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng.