Hội nghị tập huấn hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Sáng nay (12/8), UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền và hợp tác quốc tế cho các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ Chính sách đối ngoại- Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch & Đầu tư và đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu tham dự được truyền đạt một số nội dung về: Hướng dẫn triển khai các quy định quản lý mới nhất của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Tình hình thế giới và khu vực, tác động - ảnh hưởng đến Việt Nam/địa phương; Các cam kết hội nhập quốc tế, cơ hội, thách thức, quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, địa phương khi triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Hội nhập quốc tế và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Những năm qua, trên tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, các cấp, ngành và địa phương của tỉnh Quảng Nam đã tập trung tham mưu triển khai nhiệm vụ hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực quan trọng khác; tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đây chính là những nỗ lực, quyết tâm nhằm từng bước xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Đóng góp vào những thành công chung đó, chính là những chủ trương, chính sách về hoạt động đối ngoại và trong đó công tác thông tin, tuyên truyền hội nhập và hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định vị thế của tỉnh Quảng Nam. Các hoạt động thông tin tuyên truyền hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh Quảng Nam được trực tiếp triển khai tới các các địa phương trong cả nước, các cơ sở, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thông qua các hội nghị tập huấn, hội nghị báo cáo viên, các lớp bồi dưỡng về công tác thông tin đối ngoại, hội nghị xúc tiến đầu tư – thương mại; xuất bản các ấn phẩm, tài liệu nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế về kinh tế, về văn hóa – du lịch; trao đổi thông tin, cử cán bộ của tỉnh tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực môi trường, quy hoạch đô thị, cải cách hành chính; trao đổi, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật trong các sự kiện văn hóa lớn... nhằm đưa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với địa phương đi vào chiều sâu, ổn định.