Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Sáng 12/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với 64 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng dự còn có ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Ngô Thị Minh. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Đồng chí Trần Văn Tân, UV BTVTU, PCT UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở ngành địa phương liên quan.

 

Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng thời tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Đây là năm học thứ hai ngành Giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành.

Toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; hoàn thành mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trên địa bàn tỉnh Quảng nam năm học 2021-2022, toàn ngành có 797 trường, trong đó MN-MG: 286 trường, TH: 234 trường, THCS: 216 trường, THPT: 61 trường với 365.085 học sinh (84.533 trẻ mầm non; 142.155 học sinh tiểu học; 89.801 học sinh THCS; 48.596 học sinh THPT); Có 01 Trung tâm GDTX tỉnh, 16 trung tâm học tập cộng đồng, 104 trung tâm tin học-ngoại ngữ; 05 trung tâm tư vấn du học; 19 trung tâm kỹ năng sống. Thành lập mới Trường THPT Võ Nguyên Giáp thuộc thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên 26.693, trong đó Mầm non: 9.536, Tiểu học: 8.393, Trung học cơ sở: 6394 và Trung học phổ thông: 2370 CBQL, GV. Quảng Nam là địa phương tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến ngay từ đầu năm học và đã hoàn thành chương trình dạy học theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả chất lượng 02 mặt giáo dục được duy trì. Công tác phổ cập giáo dục THCS tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà tiếp tục giữ vững. Duy trì và tổ chức tốt kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh và các Hội thi như Văn học-Học văn; Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của học sinh tỉnh Quảng Nam có sự khởi sắc và chuyển biến tích cực về điểm trung bình các môn thi so với những năm học trước. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt ở mức cao (15867/16218 học sinh đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ 97,84%; năm 2021: 15.741/16.178, tỉ lệ 97,3%, năm 2020, có 15602/15953, tỷ lệ 97,8%). Công tác xây dựng đội ngũ được quan tâm đúng mức, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.