Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nghỉ dưỡng Bình Minh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cửa Đại

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 287/TB-UBND ngày 05/8/2022 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nghỉ dưỡng Bình Minh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cửa Đại.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch nút giao thông đường Võ Chí Công và đường 14E, gửi hồ sơ, tài liệu cho Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan tham gia ý kiến trước ngày 15/8/2022, chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các đơn vị, có văn bản thông tin đến Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh về quy hoạch nút giao thông đường Võ Chí Công và đường 14E để hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục có liên quan trước ngày 30/8/2022.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham gia góp ý các nội dung theo đề nghị của Sở Xây dựng về nút giao thông nói trên; hoàn thành và gửi lại cho Sở Xây dựng trước ngày 24/8/2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng theo yêu cầu; Phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cửa Đại thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đầu tư để điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án sau khi có quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch cảnh quan đô thị hai bên đường Võ Chí Công theo quy định; đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cửa Đại chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện Quy hoạch nút giao thông giữa đường Võ Chí Công và đường 14E để có kế hoạch phù hợp trong thời gian đến.

Tin liên quan