Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét sông Cổ Cò, đoạn Km9+500 - Km19+456 và dự án thành phần HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.608

Ngày 05/7/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét sông Cổ Cò, đoạn Km9+500 - Km19+456 và dự án thành phần HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.608.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo về tình hình thực hiện dự án, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn báo cáo các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét sông Cổ Cò, đoạn Km9+500 - Km19+456, dự án thành phần HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.608 và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Dự án Nạo vét sông Cổ Cò, đoạn Km9+500 - Km19+456 và dự án thành phần HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.608 là 02 dự án trọng điểm của tỉnh, được các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án. Trong thời gian qua các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều buổi kiểm tra hiện trường, làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Điện Bàn để chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong thời gian đến đề nghị lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai thực hiện; trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trong thời gian qua, nhưng nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu cầu. Trong thời gian đến đề nghị lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn cùng với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông lập kế hoạch chi tiết về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công của 02 dự án; trên cơ sở kế hoạch tiến độ, chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan tập trung ưu tiên giải quyết sớm các hồ sơ, phương án bồi thường để kịp thời bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ.

Đối với dự án thành phần HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.608.

* Đoạn tuyến ĐT609 (cũ) từ tháp Bằng An đến nút giao với đường ĐT609 mới:

Chỉ đạo UBND phường Điện An khẩn trương tổ chức xác nhận nguồn gốc đất đối với 06 hộ còn lại để làm căn cứ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

* Đoạn tuyến ĐT608: 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 39 hộ dân đoạn từ Km4+453 - Km4+754,01 thuộc Đoạn tuyến ĐT.608 từ đầu đường Hoàng Diệu đến Lai Nghi.

Đối với 04 hộ tái định cư tại xã Điện Phương: khẩn trương phê duyệt giá đất tái định cư, sớm hoàn chỉnh lại phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; trong đó, rà soát lại quỹ đất tái định cư trên địa bàn, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn triển khai thực hiện đối với trường hợp bố trí tái định cư hộ gia đình ông Dương Văn Ngọ đảm bảo quyền lợi của người dân.

Đối với các hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng chưa quỹ đất để bố trí tái định cư, thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân thuê chỗ ở trong khi chờ đầu tư xây dựng các khu tái định cư hoàn thành, đảm bảo điều kiện bố trí tái định cư; UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện dự án đầu tư khu dân cư phục vụ tái định cư đảm bảo tiến độ.

* Đoạn tuyến ĐH14:

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đầu tư xây dựng hoàn thành dự án Khu dân cư, xen cư Đồng Hạnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3059/UBND-KTN ngày 24/5/2021 để giải quyết nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; trước mắt, rà soát quỹ đất có thể bố trí tái định cư trên địa bàn để phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông ưu tiên giải quyết trước các trường hợp cần giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình theo đề nghị của Ban Giao thông.

Dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò.

* Gói thầu HA/W3-1 (Phần cầu Thôn 3):

Phần đường dẫn hai đầu cầu: đối với lô đất ở bị ảnh hưởng của các dự án lân cận nhưng chưa xây dựng nhà cần nghiên cứu, xem xét lập phương án bồi thường hoặc hỗ trợ để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do việc chênh cao giữa đường dẫn và hiện trạng san nền của các khu dân cư, khu đô thị; riêng đối với các nhà dân bị ảnh hưởng cần phải kiểm tra, xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng trường hợp để có phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp.

* Gói thầu HA/W3-2 (Phần luồng): Nạo vét sông Cổ Cò đoạn Km14+00 - Km19+456

Tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền, chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương tích cực vận động các hộ dân chấp hành các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phê duyệt. Đồng thời, rà soát, cũng cố hồ sơ, thủ tục đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để tổ chức bảo vệ thi công hoặc xây dựng phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Chỉ đạo UBND các phường Điện Dương, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc và Điện Ngọc khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tổ chức họp xét nguồn gốc đất các trường hợp bị ảnh hưởng còn lại của dự án để có cơ sở tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về ranh giới giáp với thành phố Đà Nẵng (Km18+900 - Km19+456): chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, các Phòng, địa phương liên quan rà soát kỹ hồ sơ; chủ trì, cùng với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường mời UBND quận Ngũ Hành Sơn, các xã, phường liên quan và các Sở, ngành thuộc thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế, họp bàn phương án phối hợp giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đảm bảo tiến độ, phù hợp với quy định và hiện trạng sử dụng đất của người dân hai địa phương. 

Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, (qua thị xã Điện Bàn đoạn Km9+500 - Km14+00).

Tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết.

Đối với nhóm 11 hộ, thửa đất thu hồi có nguồn gốc do UBND phường quản lý (đất 5%) không được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: trên cơ sở các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phê duyệt, tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành phương án đã duyệt, nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:  Khẩn trương hoàn chỉnh phương án, cơ chế về bố trí tái định cư đối với các trường hợp chêch lệch diện tích thu hồi lớn hơn diện tích đất tái định cư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tích cực phối hợp, theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của các dự án đảm bảo tiến độ. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Giao Sở Xây dựng: Chủ trì, cùng với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam kiểm tra hiện trường, xác nhận hiện trạng hạ tầng bị ảnh hưởng do thi công công trình Cầu Thôn 3 làm cơ sở xác nhận hoàn thành công tác đầu tư đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị sau này trước khi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục triển khai thi công đường dẫn chồng lấn trên phạm vi các dự án; đồng thời, xác định phạm vị ảnh hưởng đối với lô đất và nhà ở của nhân dân dọc hai bên đường dẫn cầu Thôn 3 để xem xét, có phướng án xử lý cụ thể, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân và không để dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại khi thi công triển khai xây dựng phần đường. Rà soát lại vị trí quy hoạch cầu trên Sông Cổ Cò tại lý trình Km18+900 (nối Khu Cocobay của thành phố Đà Nẵng qua Khu đô thị số 6, thị xã Điện Bàn), phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các Sở, ngành liên quan đề xuất phương án xử lý, đảm bảo mặt bằng triển khai nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò.

Giao Sở Giao thông vận tải: chủ trì, cùng với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND thị xã Điện Bàn và các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, tổ chức kiểm tra, xác định khối lượng do Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam đã thực hiện nạo vét sông Cổ Cò đoạn Km14 - Km18+900 (trước đây); trong đó lưu ý xác định cụ thể khối lượng chênh lệch giữa hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công của các dự án so với khối lượng thực tế hiện nay; xác định khối lượng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục triển khai thực hiện trọng phạm vi Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An theo đúng thực tế.

Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp:

Thống nhất sử dụng con dấu của Trung tâm Phát triển hạ tầng thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp để thực hiện công tác quyết toán các phương án bồi thường, đã chi trả trước đây do Trung tâm Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (nay đã sáp nhập vào Trung tâm Phát triển hạ tầng) thực hiện.

Khẩn trương bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan và tiếp tục cử cán bộ (đã công tác tại Trung tâm Bồi thường, giải phóng mặt bằng) phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn thực hiện công tác bồi thường đối với các thửa đất còn lại của hạng mục Nạo vét luồng và thực hiện việc chi trả tiền, cùng địa phương vận động các hộ dân chấp hành đối với các phương án đã phê duyệt.

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông: Rà soát, xây dựng kế hoạch, xác định phạm vi, khu vực cần triển khai trước của đoạn tuyến ĐH14 để phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn tập trung chỉ đạo ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đảm bảo tiến độ thi công. Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết các vấn đề liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ. Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Chủ động kiểm tra, rà soát phạm vi ảnh hưởng khi thi công đường dẫn cầu Thôn 3 đến hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị liên quan và các lô đất, nhà ở của người dân để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Thống nhất chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2022, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông lập hồ sơ, thủ tục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án, đề xuất UBND tỉnh làm việc với nhà tài trợ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định./.

Tin liên quan