Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày 10/8/2022, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chủ trì cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 13/10/2021, Trưởng ban Giám sát theo Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các đơn vị: Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Điện lực Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng) và một số đề xuất, phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trần Văn Tân kết luận:

1.Thống nhất tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 vào ngày 25/8/2022 tại Trường Đại học Quảng Nam. Giao Sở Y tế rà soát kỹ lưỡng các điều kiện, thủ tục cần thiết đảm bảo theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

2. Giao đồng chí Mai Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thay mặt Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chỉ đạo triển khai thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến công tác thi tuyển đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thống nhất giao đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam làm Trưởng ban coi thi và đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam làm Phó Trưởng Ban coi thi. Đề nghị Lãnh đạo các Trường phối hợp với Sở Y tế rà soát kỹ danh sách giảng viên tham gia Ban coi thi đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành (Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật…). Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy chế.

4. Công an tỉnh phối hợp với Hội đồng tuyển dụng xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ an ninh, trật tự trong thời gian Hội đồng tuyển dụng tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021.

5. Sở Y tế bố trí cán bộ nghiệp vụ, chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế chăm sóc sức khoẻ cho giảng viên và thí sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi.

6. Công ty Điện lực Quảng Nam có phương án đảm bảo điện phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021.

7. Đề nghị Hội đồng thi, thí sinh dự thi nghiêm túc chấp hành đúng nội quy, quy chế thi, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

8. Trường hợp sau khi tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 mà các đơn vị vẫn còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng thì Sở Y tế tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tuyển dụng để bổ sung tối đa nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao phục vụ ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay.

Tin liên quan