Đại hội Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều ngày 12/8/2022, Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Trương Hồng Hải, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; đồng chí Lê Ngọc Quảng - Phó chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn; đại diện Chi ủy các Chi bộ thuộc Đảng ủy Văn phòng, Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên Văn phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính.

Nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Nội chính-Kiểm soát thủ tục hành chính đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng, về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tương thân, tương ái phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đề ra. Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm: 100% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và được các cấp khen thưởng...Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi ủy Chi bộ quán triệt các đồng chí đảng viên nghiên cứu, phối hợp tham mưu trên các lĩnh vực: Ban cán sự đảng, Nội vụ, Thanh tra, Quân sự, Công an, Biên phòng, Tư pháp, Thi hành án, Tóa án, Viện Kiểm soát, Kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, pháp chế…ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đề ra. Duy trì tốt các buổi sinh hoạt Chi ủy, thường xuyên đôn đốc, động viên cán bộ đảng viên hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Chi ủy. Duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội Chi bộ đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022-2025 gồm: Hằng năm, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% đảng viên của Chi bộ đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu Phòng Nội chính-Kiểm soát thủ tục hành chính đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên; 100% công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đoàn viên công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Đồng chí Trương Hồng Hải tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ

Tại Đại hội, đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Nội chính-Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2022-2025; theo đó đồng chí Mai Văn Sang - Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Nguyên Thành – Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Chi ủy viên.

Tin liên quan