Đại hội Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 18/8/2022, Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Quảng - ĐUV, Phó chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn; đại diện Chi ủy các Chi bộ thuộc Đảng ủy Văn phòng, Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Văn phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam được thành lập ngày 14/5/2021, gồm 10 đảng viên, đến nay còn lại 08 đảng viên với Cấp ủy Chi bộ Trung tâm gồm 03 đồng chí; Trong đó: 01 đ/c Bí thư Chi bộ, 01 đ/c Phó Bí thư và 01 đ/c Ủy viên Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có biến động nhân sự Chi ủy, nhân sự cán bộ chủ chốt Trung tâm Phục vụ hành chính công nhưng tập thể Chi ủy và đảng viên chi bộ đã lãnh đạo, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn, vệ sinh môi trường trong cơ quan được quan tâm, thực hiện tốt; công tác cán bộ của cơ quan được chú trọng, phối hợp lãnh đạo có hiệu quả, đúng quy định. Triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng của Chi bộ và đạt kết quả tích cực; chấp hành tốt Quy chế làm việc của Cơ quan, Chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; vai trò của Công đoàn được khẳng định rõ nét, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực

Chi ủy đã phối hợp chặc chẽ với chính quyền trong thực hiện các nội dung công tác tổ chức cán bộ, bố trí vị trí làm việc đúng năng lực, trình độ chuyên môn; đúng yêu cầu công việc; Chi ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế giao ban định kỳ đối với lãnh đạo chính quyền; Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ đối với chính quyền, đoàn thể;

Chi ủy có sự lãnh đạo chặc chẽ việc tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết của chính quyền. Phát huy vai trò trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của đảng viên; Cấp ủy Chi bộ luôn coi trọng, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt dư luận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan để định hướng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng;

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong tham mưu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Chi bộ; Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ đảng ch­ưa thật mạnh, một số đảng viên còn e dè, nể nang, ngại va chạm.

Đại hội Chi bộ đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022-2025 gồm duy trì danh hiệu Chi bộ Trung tâm “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Hàng năm, phấn đấu 100% đảng viên được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 15%  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên; 100% viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Đoàn viên công đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

                                                                Đồng chí Võ Văn Viên và Đồng chí Lê Ngọc Quảng tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ

Đại hội thống nhất cao, bầu nhân sự Chi bộ khoá mới, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 2 đồng chí: Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; theo đó đồng chí Phạm Quang Lâm - Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Bí thư Chi bộ.

 

Tin liên quan