Kết luận của đ/c Trần Văn Tân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư

Ngày 23/8/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư. Sau khi nghe Ban Quản lý báo cáo tình hình triển khai các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư và các kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các đại biểu dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận như sau:

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đến nay, Ban Quản lý được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện 62 dự án, công trình, hạng mục công trình. Trong đó, có 18 dự án, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán trong 8 tháng đầu năm 2022; 24 công trình chuyển tiếp (17 công trình hoàn thành trong năm 2022 và 07 công trình hoàn thành sau năm 2022); 19 công trình khởi công mới năm 2022. Tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã bố trí là 503,116 tỷ đồng, phân bổ cho 43 dự án, công trình.

UBND tỉnh đánh giá cao tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Ban Quản lý đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tập trung thực hiện các dự án, công trình trong thời gian qua; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và tại các buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án, công trình; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác bồi thường, GPMB, lập các hồ sơ, thủ tục đầu tư và tập trung theo dõi, đôn đốc các đơn vị kịp thời đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình,…Trong đó, đã khẩn trương, tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức sửa chữa, trang trí Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và tu sửa cấp thiết Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, qua đó góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ và các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình của đơn vị vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc nhất định làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, nhất là công tác bồi thường, GPMB kéo dài… Kết quả đến nay, Ban Quản lý mới giải ngân các dự án, công trình được 182,939 tỷ đồng/503,116 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,36% so với tổng kế hoạch vốn được giao, tỷ lệ này còn thấp so với bình quân chung của tỉnh.

NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án, công trình, nhất là thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều và sắp đến mùa mưa, bão; trong thời gian đến, yêu cầu Ban Quản lý tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB, đầu tư xây dựng các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (trong đó, đến hết ngày 30/9/2022 đạt trên 60%; đến hết ngày 31/12/2022 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2021 được cấp thẩm quyền cho kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2022 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2022) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4712/UBND-TH ngày 20/7/2022. 

Tổ chức rà soát, xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với từng dự án, công trình; tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với 06 dự án, công trình đã hoàn thành trong 8 tháng đầu năm 2022: Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Đối với 24 dự án, công trình chuyển tiếp (gồm 17 công trình hoàn thành trong năm 2022 và 07 công trình hoàn thành sau năm 2022): Tiếp tục bám sát công trường, theo dõi chặt chẽ tiến độ theo cam kết của các nhà thầu thi công; tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đôn đốc nhà thầu thi công tăng ca, bổ sung trang thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, bên cạnh đó phải kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động…, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện. Tổ chức nghiệm thu và giải ngân vốn, thanh toán kịp thời khối lượng đã thực hiện cho các nhà thầu. Nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư Trường THPT Võ Chí Công, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Đối với các dự án, công trình khởi công mới năm 2022: Khẩn trương rà soát, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định để triển khai thực hiện.

 GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Về một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB tại các dự án:

Yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn chỉ đạo các phòng, ban chức năng, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB và các đơn vị, địa phương liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB tại các dự án, cụ thể như sau:

UBND huyện Quế Sơn: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại tại khu vực lòng hồ và kênh tưới thuộc dự án Hồ chứa nước Lộc Đại, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý trước ngày 30/9/2022 để triển khai thi công đảm bảo tiến độ; Rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích khoảng 5.300m2 và bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 2, Thông báo số 226/TB-UBND ngày 17/6/2022, hoàn thành trước ngày 30/9/2022 để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý triển khai thi công công trình.

UBND thị xã Điện Bàn: Do vướng mắc về mặt bằng nên dự án Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0-Km1+700 tuyến đường ĐT 609 (cũ) đã dừng thi công từ tháng 12/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương tập trung giải quyết dứt điểm (tại các Thông báo: số 400/TB-UBND ngày 10/9/2021, số 130/TB-UBND ngày 20/4/2022) nhưng đến nay (gần 02 năm) vẫn chưa có mặt bằng 02 đoạn tuyến còn lại (khoảng 350m) qua địa phận phường Vĩnh Điện và phường Điện An. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương, tập trung chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GMPB tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án nêu trên, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý trước ngày 30/9/2022 để triển khai thi công hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2022; Tiếp tục chỉ đạo giải quyết vướng mắc về mặt bằng tại dự án Hệ thống thoát nước các dự án ven biển phía Bắc Điện Bàn (giai đoạn 2) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm b, khoản 5, mục III Thông báo số 130/TB-UBND ngày 20/4/2022.

UBND huyện Đại Lộc: Tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB đối với 20m mặt đường và mương dọc chưa thi công (đoạn ngã ba Hòa Đông đi QL14B) và 01 trụ điện sinh hoạt chưa di dời (đoạn ngã ba Hòa Đông đi ngã ba Đại Hiệp) của dự án Cầu Giao Thủy, hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Về công trình Trường THPT Quế Sơn: Ban Quản lý chịu trách nhiệm khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo năng lực, kinh nghiệm; khởi công công trình trong tháng 10/2022, phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trước năm học 2023 - 2024. Trong quá trình thi công, phải có giải pháp che chắn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế bụi, tiếng ồn. 

Về công trình Trường THPT Núi Thành: Giao UBND huyện Núi Thành khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và san nền của dự án Trường THPT Núi Thành, bàn giao cho Ban Quản lý trước ngày 30/3/2023 để triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình.

Về tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại của công trình Trường THPT Núi Thành: UBND tỉnh sẽ xem xét việc tiếp tục đầu tư các khối chức năng, hạng mục còn lại của Trường để đảm bảo yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường sau khi hoàn thành các hạng mục công trình theo dự án đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 31/5/2022.

 Về dự án Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu Tiểu khu I - Khu kinh tế của khẩu Nam Giang: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10/9/2022 để xem xét, giải quyết việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và điểm dừng kỹ thuật để thực hiện quyết toán dự án nêu trên. 

Ban Quản lý chủ động, tích cực phối hợp làm việc và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho Sở Xây dựng để kiểm tra, tham mưu giải quyết.

Về dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/9/2022 để xem xét việc thanh lý 06 phòng tập thể thuộc nhà sở hữu Nhà nước theo đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 29/7/2022 để kịp thời bàn giao mặt bằng triển khai xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam.

Về thẩm định công nghệ dự án Xử lý nước thải vùng Đông (giai đoạn 1): Việc thẩm định về công nghệ của dự án này đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện tại khoản 8, Thông báo số 130/TB-UBND ngày 20/4/2022 và các Công văn: số 4389/UBND-KTN ngày 07/7/2022, số 5528/UBND-KTN ngày 22/8/2022. Tuy nhiên, đến nay đơn vị vẫn chưa có kết quả thẩm định theo các nội dung theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 làm ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt dự án đầu tư. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện, gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Về dự án Phòng khám Đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang: Giao Sở Y tế khẩn trương phê duyệt định mức thiết bị y tế chuyên dùng khác và tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt định mức thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù của dự án để Ban Quản lý có cơ sở trình phê duyệt dự toán thiết bị và tổ chức đấu thầu theo quy định. 

Về bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án, công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc cơ sở 2; Cầu Hà Tân; Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020; Kho lưu trữ chuyên dùng tỉnh Quảng Nam:

Ban Quản lý chủ động tổ chức rà soát các dự án, công trình đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 do đơn vị làm chủ đầu tư; trên cơ sở đó, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết trong năm 2022 để bổ sung vốn cho các dự án, công trình nêu trên; tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án, công trình nêu trên để triển khai thực hiện.

Về điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương của dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Ban Quản lý tại Báo cáo số 130/BC-BQL ngày 22/7/2022 theo đúng quy định (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 5063/UBND-TH ngày 02/8/2022).

Về dự án Cải tạo, nâng cấp Khối nhà chính Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung dự án nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 727/UBND-TH ngày 28/01/2022 và dự án khởi công mới năm 2023 theo quy định.

Về dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khối khám và điều trị 5 tầng: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tăng tổng mức đầu tư dự án theo đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 1688/BC-SYT ngày 21/7/2022 để đảm bảo đồng bộ, khớp nối với Khu điều trị kỹ thuật cao (7 tầng) đang đầu tư xây dựng./.

Tin liên quan