Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2267/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh với các Sở, Ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Theo đó, Quy chế gồm 04 Chương và 17 Điều; quy định nguyên tắc, hình thức, trách nhiệm, nội dung phối hợp hoạt động giữa Vườn Quốc gia Sông Thanh với các Sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND huyện Nam Giang và Phước Sơn nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên, công tác bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện tốt các chương trình, dự án quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và xử lý vi phạm thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Đối tượng áp dụng Quy chế gồm Vườn Quốc gia Sông Thanh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND hai huyện Nam Giang, Phước Sơn và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Về nguyên tắc phối hợp, công tác phối hợp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính thứ bậc và phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị theo quy định; không giao vượt thẩm quyền, tránh đùn đẩy trách nhiệm và làm cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị liên quan. Vườn Quốc gia Sông Thanh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND hai huyện Nam Giang và Phước Sơn xây dựng kế hoạch phối hợp theo từng nhiệm vụ, công việc cụ thể, thường xuyên, chặt chẽ, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ. Đảm bảo sự thống nhất giữa các Sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND hai huyện Nam Giang và Phước Sơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình huống theo quy định của pháp luật. Việc xử lý các vụ vi phạm phải kiên quyết, phải đảm bảo khách quan, nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng pháp luật; vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng Quy chế này để tổ chức các hoạt động trái pháp luật.

Nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền và quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Đối công tác tuyên truyền, phối hợp trong việc triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác quản lý bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch, bảo vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường rừng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Về phối hợp quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học gồm: (1) Thống nhất phối hợp trong quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, tính đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường; đồng thời bảo vệ, phát triển các tiêu chí Vườn Quốc gia Sông Thanh. (2) Phối hợp, hỗ trợ phương tiện, thiết bị, dụng cụ và lực lượng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác lâm, khoáng sản; kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, chế biến lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật; bảo vệ môi trường, bảo vệ danh lam thắng cảnh; quản lý ranh giới đất rừng thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Sông Thanh; điều tra, phát hiện, bắt giữ người, dẫn giải đối tượng vi phạm, thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, xác minh các thông tin có liên quan để làm căn cứ xử phạt hành chính hoặc hình sự; cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm; nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực lâm nghiệp thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Sông Thanh; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, dự án... được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (3) Công tác tuần tra, ngăn chặn: Vườn Quốc gia Sông Thanh chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng chuyên ngành để tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn những hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; chủ động phòng ngừa các hành vi quá khích, kích động, xúi giục... gây áp lực nhằm xâm chiếm tài nguyên rừng, gây rối, mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng chủ quyền quốc gia. Xây dựng phương án lồng ghép công tác vận động, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng có liên quan để quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, quản lý khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, học tập, nghiên cứu khoa học,... theo quy định. (4) Công tác xử lý vi phạm: phối hợp tuần tra, kiểm tra quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản, khoáng sản; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về khai thác rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đốt rừng, khai thác khoáng sản trái phép... Vườn Quốc gia Sông Thanh lập biên bản kiểm tra, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm…cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quy chế quy định cụ thể về cơ chế thực hiện phối hợp, hình thức phối hợp, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và điều khoản thi hành.

Tin liên quan