Kết luận của đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, 08 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến

Ngày 06/9/2022, tại Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2021, 08 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Sau khi nghe Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, 8 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian đến; tham luận của các ngành, địa phương và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kết luận:

Năm 2021 và 08 tháng đầu năm 2022, thiên tai tiếp tục có những diễn biến bất thường, cực đoan gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Đồng thời, theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, mùa mưa lũ năm nay có diễn biến phức tạp, khó lường; từ nay đến cuối năm có khả năng xuất hiện từ 7 - 9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, khả năng có từ 01 - 02 cơn ảnh hưởng đến các địa phương trên địa bàn tỉnh, có khoảng 4 - 6 đợt mưa lớn diện rộng, dòng chảy trên các sông có 2 - 4 đợt biến động mạnh và khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ2 đến BĐ 3, riêng sông Vu Gia ở mức xấp xỉ BĐ3 đến trên BĐ3.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, nhất là tình huống mưa lũ lớn kéo dài, bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/6/2022 về tăng cường công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1980/UBND-KTN ngày 04/4/2022 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022; Công văn số 2053/UBND-KTN ngày 06/4/2022 về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022; Công văn số 2054/UBND-KTN ngày 06/4/2022 chủ động ứng phó thiên tai năm 2022; Công văn số 5591/UBND-KTN ngày 24/8/2022 về vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn mùa mưa lũ năm 2022;

Rà soát, kiện toàn cơ quan chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; phân công trách nhiệm từng thành viên, từng cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCTT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật Đê điều;

Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2022 trong bối cảnh dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý các kịch bản cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm, nhất là mưa lũ lớn dài ngày, bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất,
ngập lụt theo hướng phát huy tối đa phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó; 

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, sự cố, dự báo đúng tình hình, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục khẩn trương hậu quả thiên tai, sự cố gây ra.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đối với hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do các đợt thiên tai năm 2021 và do đợt mưa lớn gây ra từ ngày 31/3 đến ngày 05/4/2022, đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đảm bảo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2021, Công văn số 2831/UBND-KTTH ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ thiệt hại về nông nghiệp do đợt mưa lớn gây ra từ ngày 31/3 đến ngày 05/4/2022; báo cáo kết quả thực hiện về các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT để tiếp tục phối hợp báo cáo UBND tỉnh;

Các địa phương chưa thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2022, khẩn trương chỉ đạo thực hiện và gửi về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chậm nhất ngày 20/9/2022;

Các địa phương chưa xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, tập trung chỉ đạo xây dựng, phê duyệt theo Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch PCTT các cấp ở địa phương, hoàn thành và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo thời gian yêu cầu tại Công văn số 4574/UBND-KTN ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh;

Tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và có biện pháp xử lý, tháo dỡ các công trình, vật cản ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi các hồ chứa vận hành điều tiết lũ; chủ động phương án di dời các hộ dân sống ven sông, suối có nguy cơ xảy ra sạt lở;

Rà soát, báo cáo kết quả thành lập Đội xung kích PCTT cấp xã theo tài liệu Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT. Rà soát nhu cầu trang thiết bị để hỗ trợ cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp, đề xuất;

Các địa phương miền núi tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư; sẵn sàng phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn khi có thiên tai (Nghiên cứu các sản phẩm hiện trạng sạt lở đất đá thuộc đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam - Khu vực tỉnh Quảng Nam” do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển giao);

Các địa phương miền núi chủ động tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tại trụ sở UBND cấp xã, trường học, Trung tâm Y tế, các công trình kiên cố, những vị trí an toàn,… đối với các địa bàn, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi có mưa bão, sạt lở đất đảm bảo dùng đủ trong 30 ngày trở lên;

Tăng cường, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin (email, zalo, mạng xã hội facebook,…) phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó thiên tai; tuyên truyền sâu rộng thông tin về thiên tai đến người dân;

Tăng cương, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin (email, zalo, mạng xã hội facebook,…) phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, đặc biệt là đối với cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương;

Bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm công tác PCTT tại địa phương, nhất là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp;

Chỉ đạo bộ phận thường trực, chuyên trách về PCTT thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam, Nhóm Zalo Trực ban PCTT các huyện, thị xã, thành phố để chủ động ứng phó để đảm bảo cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến địa chỉ trang thông tin điện tử của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (http://pctt.quangnam.vn), trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam để nhân dân biết, chủ động theo dõi thông tin chỉ đạo, điều hành công tác PCTT và thông tin về vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; trong đó đặc biệt lưu ý việc tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra phải thực hiện đúng thời gian và theo biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;

Chủ động nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” giai đoạn 2021-2025.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Rà soát, cập nhật, bổ sung Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022 cấp tỉnh phù hợp tình hình thực tế; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2022;

Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định;

Theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo thời gian quy định;

Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh lên Website: pctt.quangnam.vn; trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam” để Nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí biết và theo dõi. Tổng hợp, báo cáo kịp thơi tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định; tăng cương sử dụng ứng dụng Zalo để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai;

Thường xuyên chuyển các tài liệu truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai để các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân biết, chủ động phòng tránh;

Theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc xây dựng Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro, Kế hoạch Phòng chống thiên tai đến năm 2025...; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/9/2022.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Rà soát, bổ sung Kế hoạch hiệp đồng, phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu giúp dân khi thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt là phương án ứng phó khi xảy ra thiên tai bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, ngập lụt diện rộng; chủ động kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời tiếp cận, tiếp cận xử lý mọi tình huống thiên tai;

Khẩn trương phối hợp với UBND cấp huyện rà soát nhu cầu trang thiết
bị và xây dựng Kế hoạch nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã để thực hiện tốt công tác PCTT theo phương châm “bốn tại chỗ”; trình UBND tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh bắt thủy sản, hải sản hết hạn đăng kiểm; trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc không đảm bảo; thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ra khơi;

Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn đối với tàu cá của tỉnh bị tai nạn, sự cố trên biển; tàu đánh bắt hải sản, tàu hàng trong và ngoài tỉnh bị nạn trên vùng biển Quảng Nam.

Công an tỉnh: Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó thiên tai, sự cố và bảo đảm an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Chỉ đạo công an các địa phương bố trí lực lượng công an cấp xã tham gia vào lực lượng xung kích tại cơ sở.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh bắt thủy sản, hải sản hết hạn đăng kiểm, trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc không đảm bảo, thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ra khơi;

Tuyên truyền đối với ngư dân đi đánh bắt cá xa bờ phải đi theo tổ đội, mở hệ thống thông tin vệ tinh MOVIMAR, máy giám sát hành trình 24/24, trang bị túi cứu thương bảo đảm công tác sơ cứu ban đầu khi gặp tai nạn, sự cố xảy ra;

Phối hợp kiểm tra, rà soát hiện trạng các khu neo đậu, cung cấp thông tin liên quan để tàu thuyền ra vào tránh trú bão thuận lợi, an toàn;

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu nuôi trồng thủy, hải sản trên sông (nhất là vùng ảnh hưởng do điều tiết các hồ chứa nước), trên biển.

 Sở Công Thương: Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hầm lò, khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản;

Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt khi có mưa lũ;

Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; xây dựng công cụ tính toán, giám sát phục vụ công tác vận hành hồ và cảnh báo lũ cho vùng hạ du;

 Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2022;

Có ý kiến với A0 tăng cường huy động các Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh để hạ thấp thêm mực nước các hồ, tăng hiệu quả tối đa việc vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa, lũ 2022.

 Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa, lũ năm 2022;

Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, ven biển tại những khu vực có nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai;

Có phương án giải quyết môi trường, không để bị ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh đối với những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sở Giao thông vận tải: Rà soát, kiểm tra phương án đảm bảo an toàn giao thông trong các tình huống thiên tai; chủ động bố trí phương tiện, vật tư, thiết bị tại khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để đảm bảo an toàn giao thông và sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố.

 Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc và hệ thống y tế tại các địa phương tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp rà soát, lồng ghép nội dung đảm bảo an toàn dịch bệnh vào phương án ứng phó thiên tai phù hợp. 

Sở Khoa học và Công nghệ: Sớm bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH và CN “Một số giải pháp dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn tỉnh Quảng Nam” cho Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn để nghiên cứu, ứng dụng phục vụ công tác PCTT trên địa bàn trong thời gian đến.

Sở Xây dựng: Chỉ đạo lập phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục sự cố khi xảy ra thiên tai nhất là tình trạng úng ngập tại các đô thị khi mưa lớn.

Sở Thông tin và Truyền thông: Sẵn sàng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó. Tăng cường hệ thống thông tin tại cơ sở, đảm bảo thông tin đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, không bị mất liên lạc khi xảy ra thiên tai; Tiếp tục có kế hoạch tuyên truyền phổ biến kịp thời các bản tin cảnh báo thiên tai trên các nền tảng mạng xã hội, Tổng đài 1022 Quảng Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung PCTT vào chương trình đào tạo, giảng dạy trong các nhà trường; tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về PCTT; phổ biến kỹ năng ứng phó với thiên tai trong trường học.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp các ngành, địa phương liên quan rà soát, cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ PCTT cấp bách nhằm chủ động ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, xử lý các công trình hồ đập thủy lợi, đê điều xung yếu có nguy cơ không đảm bảo an toàn chống lũ.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc tỉnh: Rà soát phương án phòng, chống, xử lý các sự cố trước, trong, sau thiên tai đối với các công trình, dự án đang làm chủ đầu tư (Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT tại công trình; phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó thiên tai cho đập, vùng hạ du trong quá trình thi công ...), trong đó đặc biệt lưu ý các công trình hồ chứa nước đang triển khai thi công; báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thiên tai phục vụ công tác chỉ huy ứng phó; tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; dự báo sớm, dài hạn, đảm bảo thông tin kịp thời, tin cậy, liên tục.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốtcông tác truyền thông, tăng cường đưa tin về các hoạt động phòng, chống thiên tai để người dân và chính quyền địa phương có giải pháp ứng phó phù hợp.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ cho công tác điều tiết lũ, bố trí thiết bị dự phòng, đảm bảo công trình điều tiết lũ vận hành an toàn trong mọi điều kiện; Phối hợp thông tin đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du trong công tác vận hành, điều tiết lũ các hồ chứa, đặc biệt đối với vùng hạ du hồ chứa nước Phú Ninh.

 Chủ các hồ thủy điện:  Rà soát, thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5591/UBND-KTN ngày 24/8/2022 về vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn mùa mưa lũ năm 2022; Làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh các địa phương để triển khai việc truyền tin thông tin vận hành điều tiết các hồ chứa qua ứng dụng truyền thanh thông minh và các hình thức khác.

Các Sở, Ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình./.

Tin liên quan