Hội thảo chuyên đề về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Sáng ngày 15/9, UBND tỉnh tổ chức chủ trì Hội thảo chuyên đề về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia về lâm nghiệp cùng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội thảo cho biết: Trên địa bàn tỉnh có khoảng 141 vườn ươm, trong đó có 40 vườn ươm lâu dài, còn lại vườn ươm tạm thời, chưa cố định. Các vườn ươm lâu dài được đầu tư với cơ sở vật chất đồng bộ, nhân lực đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Đối với nguồn giống cây trồng lâm nghiệp hiện vẫn còn hạn chế về số lượng và số loài, chưa đáp ứng yêu cầu trồng rừng, tái cơ cấu lâm nghiệp. Trong khi đó, đa số các nguồn giống được công nhận đã hết thời hạn, do vậy cần có kế hoạch gia hạn theo quy định.

 

Hằng năm, nhu cầu cung ứng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 75 triệu cây, với diện tích trồng rừng khoảng 30 nghìn héc ta. Mặc dù trên địa bàn tỉnh hiện có 138 đơn vị tham gia sản xuất cung ứng giống, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 54 triệu cây giống/năm. Do đó, hằng năm phải mua từ ngoại tỉnh khoảng 21 triệu cây giống.

Ngoài ra, một bộ phận chủ sản xuất, kinh doanh giống là hộ gia đình, cá nhân đa số tự phát đều chưa đảm bảo các điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; chưa nắm bắt được quy trình, kỹ thuật, nguồn vật liệu giống chưa đảm bảo, do đó chất lượng nguồn giống cung cấp hiệu quả thấp.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, Quảng Nam rất quan tâm đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Xem đây là một trong những khâu quan trọng góp phần phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có của tỉnh trong lĩnh vực lâm nghiệp. Do tình trạng sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chưa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc cây giống... nên hiện nay các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chưa tương xứng với nhu cầu, tiềm năng vốn có của tỉnh, gây ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Tại Hội thảo lần này, UBND tỉnh mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như các địa phương về giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Hướng đến mục tiêu xây dựng trung tâm giống lâm nghiệp của tỉnh đạt chất lượng theo quy chuẩn, có thể đáp ứng nhu cầu giống cây trồng trong tỉnh, khu vực và toàn quốc…/.

Tin liên quan