Khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X.

Chiều ngày 20/9, tại Hội trường UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 nhằm đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ chín, thứ mười và chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Vinh – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại phiên họp cho biết: Đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), thứ mười (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất), Thường trực HĐND tỉnh cho biết, các nội dung trình kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ trình tự, thủ tục quy định. Báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp cơ bản đảm bảo chất lượng, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý trình HĐND tỉnh; đồng thời, đề xuất, kiến nghị và gợi mở nhiều vấn đề làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết.

Về hoạt động trong kỳ họp, Kỳ họp thứ chín đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tháng cuối năm 2022 và xem xét nhiều cơ chế, chính sách của tỉnh; thông qua 25 nghị quyết (gồm 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, 17 nghị quyết cá biệt).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trên các lĩnh vực như Kế hoạch - đầu tư, Giáo dục - đào tạo, Nông nghiệp, Nội vụ. Nhìn chung, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thắng thắn và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu câu hỏi ngắn gọn, bám sát nhóm vấn đề gợi ý, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm những tồn tại, vướng mắc. UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn đã trả lời nghiêm túc, đi vào trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian đến.

 

Kỳ họp thứ mười được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu chính tại Hội trường số 2, Trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh và điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thông qua 2 nghị quyết.

Dự kiến Kỳ họp thứ thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X sẽ được tổ chức vào ngày 14/10/2022. Bên cạnh các nội dung UBND tỉnh đăng ký trình, Thường trực HĐND tỉnh trình cũng trình báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và dự thảo nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về nội dung, mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp: Đến nay, UBND tỉnh đã duyệt ký 4 nội dung trình kỳ họp, các nội dung còn lại đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh theo thời gian yêu cầu. 

Sau khi nghe các đại biểu và các Sở, ngành liên quan tham gia ý kiến, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua để chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ họp sắp đến.

Để đảm bảo tốt các nội dung trình kỳ họp thứ mười một sắp đến, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung rà soát lại hết các đề án, hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu. Các ban HĐND tỉnh phối hợp, tổ chức làm việc với các sở, ngành để giám sát, thẩm tra các nội dung báo cáo trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả../.

Tin liên quan