Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ngành, địa phương sẽ đối thoại với chủ thể sản xuất OCOP trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7662/KH-UBND ngày 21/12/2022 về tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ngành, địa phương với chủ thể sản xuất OCOP năm 2022.

Theo Kế hoạch, mục đích của việc đối thoại nhằm giúp chủ thể sản phẩm OCOP nắm bắt, cập nhật được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành liên quan đến Chương trình. Đây là dịp để lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; qua đó, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có những cơ chế, chính sách phù hợp hơn. Qua buổi đối thoại, các đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào, các đối tác kết nối tiêu thụ đầu ra sản phẩm OCOP kết nối giao thương, ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối của các địa phương trên cả nước hướng tới hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững, ổn định. 

Nội dung buổi đối thoại tập trung vào các vấn đề mà chủ thể OCOP quan tâm như: quy định, hướng dẫn về đăng ký, xây dựng, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP và nội dung Chương trình OCOP; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất theo chuỗi liên kết, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị; các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP; công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ giải quyết đầu ra cho sản phẩm; các vấn đề về đất đai, tín dụng, bảo vệ môi trường, quy hoạch vùng nguyên liệu đầu vào, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, bao bì nhãn mác,… liên quan đến xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP.

Buổi đối thoại dự kiến trong tháng 12/2022, theo hình thức tổ chức trực tiếp.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương tình OCOP) và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị đảm bảo đầy đủ các nội dung, điều kiện để tổ chức buổi đối thoại. 

Tin liên quan