UBND tỉnh họp thông qua nội dung các báo cáo theo quy định để trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 23/11, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua nội dung các báo cáo theo quy định để trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X sắp đến. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Anh Tuấn; các đồng chí ủy viên UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 so với 15 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra, dự kiến vượt đối với 4 chỉ tiêu quan trọng đó là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP; thu ngân sách trên địa bàn; giảm số hộ nghèo. 

Bên cạnh đó, 10 chỉ tiêu dự kiến đạt đó là: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; số giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ công dân gọi nhập ngũ, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; tỷ lệ xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự. 

Có 01 chỉ tiêu duy nhất chưa đạt đó là tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, so với chỉ tiêu giao đầu năm thấp hơn 1,7%.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực để phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của từng ngành trong năm 2023.

Sau khi nghe các đại biểu tham gia góp ý tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp ý kiến các Sở ngành, xem xét hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023; hoàn chỉnh để trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X.

Quang cảnh cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong báo cáo cần giải trình thêm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như thu ngân sách, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, danh mục đầu tư công. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá 02 năm vừa rồi để xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023 - 2025 sát đúng nhằm xây dựng kế hoạch thu chi đầu tư hợp lý, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, cần tập trung vào chiến lược phát triển khu vực miền núi, nông thôn tạo sự phát triển cân đối, đồng đều giữa các vùng miền của tỉnh.

Các Sở, ngành liên quan cũng tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo nội dung còn lại để trình UBND tỉnh xem xét, duyệt ký gửi HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định./.

Tin liên quan