Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam.

Sáng ngày 24/11, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết: từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm, đạt 225% KH năm (09 phiên cố định, 39 phiên lưu động, 03 phiên online, 03 phiên chuyên đề). Có 492 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng hơn 7.700 chỗ làm trống/phiên; số người đến tìm hiểu thông tin tại sàn là 2.706 lượt người; số người đăng ký tìm việc làm trong nước, nước ngoài, hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ 726 lượt người. Đã có 52.603/40.000 lượt người được tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến đào tạo, việc làm, đạt 131,5%.

Qua các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 639 người, ước thực hiện cả năm 700 người/700 người, đạt 100%KH năm. Trong đó, giới thiệu việc làm trong nước 527 người; giới thiệu việc làm cho lao động đi nước ngoài 102 người; kết nối việc làm 275 người.

Đối với công tác liên kết, tạo nguồn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, Trung tâm đã tạo nguồn giới thiệu cho doanh nghiệp là 112 người, đã có 102 người xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, trong công tác giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm đã kịp thời ban hành các quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với 10.915 người, tăng 115 người so với cùng kỳ năm 2021. 

Sau khi nghe Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh báo cáo; các ngành tham gia ý kiến tại cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. 

Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Trung tâm tập trung thực hiện đạt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, chú trọng các nhiệm vụ chính là kết nối, giải quyết việc làm, tiếp nhận hồ sơ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, tạo nguồn xuất khẩu lao động; đổi mới phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu đề ra; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để kịp thời nắm nhu cầu thị trường lao động thông tin đến người lao động; phát huy tối đa vai trò của Trung tâm trong công tác giải quyết việc làm của tỉnh../.

Tin liên quan