Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với UBND huyện Phước Sơn về tình hình triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2022.

Sáng ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan làm việc với UBND huyện Phước Sơn về tình hình triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2022.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết: năm 2022, huyện được phân bổ hơn 67 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. UBND huyện đã phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các dự án, tiểu dự án. Đến nay đã giải ngân 678 triệu đồng vốn đầu tư và hơn 1,7 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Dự kiến đến 31/01/2023, huyện giải ngân hơn 30,3 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch vốn đầu từ và hơn 3,9 tỷ đồng vốn sự nghiệp, đạt 64% kế hoạch.

Đối với Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện được phân bổ hơn 55 tỷ đồng để thực hiện xây dựng mới 10 công trình cấp huyện, 15 công trình cấp xã và các dự án, tiểu dự án. Dự kiến đến 31/01/2023 giải ngân hơn 21 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng và hơn 10,2 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Riêng Chương trình MTQG xây dựng NTM, tổng vốn kế hoạch phân bổ năm 2022 là hơn 21,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư hơn 19 tỷ đồng thực hiện xây dựng mới 30 công trình, đến nay hầu hết các công trình đã hoàn thành thủ tục và đang triển khai thi công, tỷ lệ giải ngân đạt 29%. Dự kiến đến ngày 31/01/2023 giải ngân đạt 50%. Đối với vốn sự nghiệp, dự kiến đến 31/01/2023 sẽ giải ngân 100%.

Ngoài ra, trong năm 2022, tỉnh cũng phân bổ cho Phước Sơn 7,5 tỷ đồng đầu tư cho 04 xã điểm nông thôn mới Phước Chánh, Phước Công, Phước Năng, Phước Hiệp. Đến nay đã giải ngân đạt 63,4% kế hoach. Dự kiến đến 31/01/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại cuộc họp, Lãnh đạo huyện Phước Sơn cũng đã nêu rõ: Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG, huyện Phước Sơn cũng gặp không ít khó khăn như: Nguồn vốn phân bổ chậm; các công trình, dự án triển khai vào mùa mưa gặp nhiều khó khăn, gây chậm tiến độ giải ngân; các văn bản hướng dẫn còn chậm, đặc biệt về quy trình, thủ tục triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và quy trình, thủ tục triển khai các công trình, dự án theo cơ chế đặc thù; một số chỉ tiêu tại Quyết định 2702/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh khó thực hiện đối với huyện miền núi…

Sau khi nghe huyện Phước Sơn báo cáo tình hình thực hiện, các ngành tham gia ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của huyện miền núi Phước Sơn trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn trong rất nhiều điều kiện còn khó khăn. 

Để triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo huyện tiếp thu các ý kiến của Sở, ngành tại cuộc họp; chỉ đạo bám sát mục tiêu, nắm rõ đối tượng cụ thể đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình…để từ đó xác định danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh sự dàn trải; tập trung chỉ đạo rà soát lại danh mục đầu tư, ưu tiên các công trình thiết yếu, các công trình có tính thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương; nghiên cứu kỹ các quy trình đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn; xác định tiến độ cho từng dự án…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các Chương trình MTQG để cùng quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu theo từng Chương trình đề ra../.

Tin liên quan