Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Sáng ngày 28/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để trao đổi về dự án "Hợp tác kỹ thuật để quy hoạch phát triển về phục hồi sau lũ lụt và xây dựng quy hoạch tổng thể về phòng chống thiên tai ở miền Trung".

Sáng ngày 28/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để trao đổi về dự án "Hợp tác kỹ thuật để quy hoạch phát triển về phục hồi sau lũ lụt và xây dựng quy hoạch tổng thể về phòng chống thiên tai ở miền Trung".

Chuyến thăm của Đoàn công tác JICA nhằm thu thập dữ liệu và thông tin cần thiết cho việc khảo sát lập kế hoạch chi tiết của dự án. Dự án “Hợp tác kỹ thuật để quy hoạch phát triển về phục hồi sau lũ lụt và xây dựng quy hoạch tổng thể về phòng chống thiên tai ở miền Trung Việt Nam” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Nhật Bản viện trợ sẽ được thực hiện tại một số tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Dự án gồm bốn hợp phần chính: Tái thiết và nâng cấp hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, hệ thống giám sát, cảnh báo thiên tai; Đánh giá hiểm họa/rủi ro và phân tích chi phí - lợi ích; Xây dựng Kế hoạch tổng thể quản lý lũ cho các lưu vực được lựa chọn và Nghiên cứu khả thi đề xuất các Dự án ưu tiên.

Các thành viên Đoàn đã đưa ra một số câu hỏi quan tâm như định hướng phát triển và nhu cầu của tỉnh Quảng Nam, các quan điểm và các vấn đề Quảng Nam đang gặp phải về phát triển đô thị hoặc nông nghiệp, sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan Trung ương và của tỉnh trong quá trình kiểm soát lũ, biện pháp chia sẻ thông tin cảnh báo về thiên tai đến với người dân, thực trạng và công tác quản lý, điều tiết lũ của các hồ chứa thủy điện…