Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022; đồng thời, tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7593/UBND-NCKS ngày 17/11/2022.

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện công tác nghiệp vụ để xử lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên./.

 

Tin liên quan