Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh trong khuôn khổ Tuần Lễ khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7953/KH-UBND ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh trong khuôn khổ Tuần Lễ khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

Kế hoạch nhằm mục đích tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo lập văn hóa khởi nghiệp; liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; triển khai hoạt động mở đầu cho Năm Quốc gia khởi nghiệp- Quảng Nam 2023.

UBND tỉnh yêu cầu Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh được tổ chức theo chuyên đề Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023; đẩy mạnh truyền thông về Hệ sinh thái khởi nghiệp mở; công tác trưng bày, giới thiệu ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp thực sự tiêu biểu; góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong xã hội; các cơ quan được giao chủ trì các hoạt động xây dựng Kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; an toàn; phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Kế hoạch, ngày hội dự kiến trong 02 (hai) ngày (từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022); địa điểm:  Vinpearl Nam Hội An Resort & Spa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan