Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 12/12/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và đề xuất, kiến nghị có liên quan; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận:

UBND tỉnh ghi nhận sự quyết tâm, nổ lực, đầy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện và chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhất là người bị mất việc làm.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tập trung rà soát tất cả các nhiệm vụ, đầu việc theo từng kế hoạch cụ thể; tuyệt đối không để bỏ sót, nhầm lẫn; định khung cụ thể thời gian, nguồn lực, nhân lực tổ chức thực hiện theo từng nhiệm vụ; Tập trung rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo kịp thời, hỗ trợ phù hợp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước 22 tháng Chạp Âm lịch; Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán.

Về công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, các hộ gia đình nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo và cán bộ, Nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng, các gia đình thuộc diện chính sách, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và các trường hợp khác theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan cấp kinh phí về quà tặng của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão để kịp thời triển khai thực hiện.

 Đối với quà bằng hiện vật của tỉnh (quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng) phải đảm bảo thực hiện các quy trình, thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu hết sức chặt chẽ, theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo thời gian giao quà đến các địa phương hoàn thành trong ngày 20 tháng Chạp Âm lịch và lưu ý ưu tiên trao cho các địa phương vùng sâu, vùng xa trước; đồng thời, phải tổ chức, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện đóng gói hàng hóa theo đúng gói thầu.

Về chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hoạt động vui Tết cho Trẻ em, UBND tỉnh giao Sở Lao động chủ trì, phối hợp và yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát hộ dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và thời gian giáp hạt đầu năm 2023; chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào thiếu lương thực.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động, tham mưu UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm ứng nguồn từ ngân sách tỉnh để chi trả gộp 02 tháng (tháng 01 và tháng 02/2023) kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và quà Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; đồng thời cho phép chi trả 02 tháng trợ cấp xã hội trong tháng 01/2023./.

Tin liên quan