Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 12/12/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, công chức trực tiếp tham mưu báo cáo các nội dung tham mưu, công tác phối hợp giữa các chuyên viên, các bộ phận của Văn phòng và phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn trong xử lý công việc; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu của lãnh đạo, công chức Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, không để xảy ra sai sót. Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí phát huy hơn nữa, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo tham mưu chặt chẽ hơn nữa, chất lượng và kịp thời hơn nhiệm vụ được giao.

Về định hướng chung trong công tác tham mưu: Trực tiếp báo cáo xin ý kiến thống nhất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trước khi trình các nội dung báo cáo tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh đối với lĩnh vực Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phụ trách; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành (có thể trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản) để tham mưu ban hành văn bản chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo tiến độ công việc; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phát hiện có nội dung mới, lãnh đạo Văn phòng và các công chức liên quan cần chủ động nghiên cứu, đề xuất chỉ đạo, giao nhiệm vụ các sở, ngành có chức năng tham mưu xây dựng các Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo sử dụng hiệu quả, tối ưu các nguồn lực của Nhà nước.

Về nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các công chức có liên quan đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh rà phát, phân công công việc hợp lý, phù hợp với tình hình, chuyên môn nghiệp vụ và điều kiện cụ thể của từng công chức nhằm tạo điều kiện để các công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Quan tâm hỗ trợ đời sống vật chất, động viên tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan một cách thiết thực; Chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng trong việc thực hiện chức năng tham mưu.

Yêu cầu các công chức có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung: Cập nhật, thống kê nhiệm vụ hằng tháng của bản thân đã tham mưu, tổng hợp những khó khăn, vương mắc, chậm triển khai của các địa phương, đơn vị để báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời, đề xuất, tham mưu biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc bằng văn bản chỉ đạo (hoặc tổ chức họp); đảm bảo không để vụ việc tồn đọng, kéo dài; Tổng hợp và nắm chắc một số thông tin cơ bản của ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi để có cơ sở phục vụ công tác tham mưu và cung cấp cho lãnh đạo (khi có yêu cầu); Mở sổ theo dõi công việc hằng ngày, chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân hằng tuần, hằng tháng; dự kiến những công việc cần làm, dự phòng tình huống phát sinh để không bị động trong công tác tham mưu; Rà soát, thống kê và báo cáo trước ngày 19/12/2022 đối với các nội dung sau: (1) Tất cả các công việc đã thực hiện kể từ đầu năm 2022 và những việc cần tập trung, hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán 2023; (2) Hệ thống hóa tất cả các chủ trương, chính sách, quy định để làm căn cứ tham mưu theo từng nội dung công việc; (3) Tất cả các nội dung đã tham mưu giao nhiệm vụ nhưng các địa phương, đơn vị chưa triển khai thực hiện; trong đó chú ý tập trung vào các Đề án, chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh.

Về một số nội dung công việc cụ thể: Đề nghị các công chức có liên quan rà soát lại các quy định của Trung ương, của tỉnh, thống kê bao nhiêu văn bản đã ban hành, bao nhiêu văn bản quy định phải ban han hành; trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo đơn vị, địa phương tham mưu ban hành đảm bảo đúng quy định, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nắm chắc tình hình và chuẩn bị chu đáo các điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023, nhất là gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội./.

Tin liên quan