Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Sáng ngày 27/12/2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, Đ/c Võ Văn Viên – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo năm 2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ giúp Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành Chương trình công tác năm 2022 theo kế hoạch.

Trong đó, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ chu đáo các đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đôn đốc việc triển khai nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các dự án trọng điểm như đường 129, nâng cấp quốc lộ 14E, mở rộng quốc lộ 1 và cầu Tam Kỳ, cải tạo và nâng cấp quốc lộ 14D, xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không quốc tế Chu Lai...

Đề xuất ban hành các văn bản về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; thí điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; phê duyệt danh mục thủ tục hành chính trả kết quả ngay trong ngày và cắt giảm hơn 10% thời gian giải quyết...

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá, thành công của Quảng Nam năm 2022 có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, các chi bộ và của từng đảng viên trong công tham mưu, giúp việc, phối hợp thật tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ trở thành tập thể đoàn kết, vững mạnh thật sự tiêu biểu.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày một khó khăn, cao hơn, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh, của cả nước đối với Quảng Nam ngày một lớn hơn. Vậy nên, trách nhiệm đặt ra đối với tập thể Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phải được nâng lên tầm mới.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo tập thể Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phù hợp với chức năng được giao. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiệm vụ này phải được thực hiện một cách nghiêm túc, không chỉ ở góc độ người đảng viên, công chức bình thường, mà từ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ. Các chi bộ trực thuộc duy trì nền nếp sinh hoạt, chú trọng về chất lượng…