Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xúc cử tri tại thị xã Điện Bàn.

Sáng ngày 05/01/2023, tại Hội trường thị ủy Điện Bàn, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa X cùng các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Điện Bàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

 

 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri thị xã Điện Bàn về kết quả kỳ họp thứ 10, 11 và 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, cụ thể: Từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 9), HĐND tỉnh khóa X đã tổ chức 03 kỳ họp, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; ban hành 46 nghị quyết (19 nghị quyết quy phạm pháp luật và 27 nghị quyết cá biệt). Kết quả các kỳ họp như sau: Kỳ họp thứ 10 (tổ chức ngày 29/8/2022): Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã thông qua 02 nghị quyết cá biệt; Kỳ họp thứ 11 (tổ chức ngày 14/10/2022): Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, đã thông qua 17 nghị quyết (09 nghị quyết quy phạm pháp luật và 08 nghị quyết cá biệt); Kỳ họp thứ 12 (tổ chức ngày 07, 08, 09/12/2022): Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh, đã thông qua 27 nghị quyết (10 nghị quyết quy phạm pháp luật và 17 nghị quyết cá biệt).

Cử tri thị xã đã phản ánh, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề về môi trường, an toàn giao thông đất đai, chính sách… Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh đã kịp thời thông tin, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại buổi tiếp xúc, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương.

Đối với những nội dung được kiến nghị, đề xuất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Điện Bàn sẽ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết đảm bảo theo đúng thẩm quyền quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận những kiến nghị chính đáng của cử tri đã phản ánh kịp thời đối với đại biểu HĐND tỉnh nói chung và lãnh đạo tỉnh nói riêng; theo đó tỉnh sẽ có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trong thời gian đến sẽ đề xuất Trung ương xem xét điều chỉnh, phù hợp, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như đời sống nhân dân../.

Tin liên quan