Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh năm 2023.

Sáng ngày 10/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: trong năm 2022, Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là ở lĩnh vực chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác xây dựng giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, công tác đo đạc, bản đồ.

Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản phù hợp với Quy hoạch đã được phê duyệt, quy trình cấp phép đúng trình tự, thủ tục gắn với cải cách thủ tục hành chính theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 17 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thực hiện thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh cấp, ban hành 61 giấy phép, quyết định liên quan đến hoạt động khoáng sản. 

Trong năm 2022, ngành đã tổ chức 51 cuộc thanh, kiểm tra tại 84 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã ban hành và tham mưu ban hành 28 Quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng đối với 26 tổ chức; kiến nghị thu hồi số lợi bất hợp pháp hơn 273 triệu đồng đối với 07 tổ chức; kiến nghị thu hồi số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngàng cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước. Toàn ngành đang tiếp tục hoàn thiện thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin đất đai Quảng Nam; triển khai phần mềm quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai Liên thông điện tử với Dịch vụ công tỉnh, Thuế tại Tam Kỳ…

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đạt được trong năm 2022; trong năm 2023, đề nghị ngành tiếp tục thực hiện khẩn trương việc số hóa dữ liệu đất đai, làm nền tảng, cơ sở triển khai đồng bộ ở các ngành, địa phương. Triển khai kịp thời các quy định mới về giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh rà soát đất công ích và đất thổ cư; tránh sai phạm trong xác định giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, cấp Giấy chứng nhận QSD đất…; giải quyết các vấn đề tồn tại về các án hành chính liên quan đến đất đai. Đối với các dự án khai thác khoáng sản phải được sự đồng thuận cao của người dân mới triển khai, tránh để ảnh hưởng tới đời sống người dân. Đặc biệt, các địa phương kiên quyết không tiếp nhận các dự án gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân cấp ủy quyền; tiếp tục theo dõi, kịp thời tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ ngành theo dõi, quản lý../.

 

Tin liên quan