Quảng Nam chú trọng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Ngày 06/01/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh đã chủ trì phiên họp của Ban đại diện HĐQT để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý I/2023.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã hoạt động khá hiệu quả. NHCSXH tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, giúp Ban đại diện tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt Nghị quyết, Kế hoạch năm, phân bổ và điều chuyển nguồn vốn cho vay kịp thời, xử lý tốt nợ rủi ro; tăng trưởng tín dụng khá, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác tham gia sản xuất kinh doanh, đồng thời quản lý an toàn nguồn vốn, giữ vững chất lượng tín dụng. Trong năm 2022, đã có 48,4 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo của địa phương.