Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự Hội nghị trực tuyến Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch năm 2023.

Sáng ngày 13/01/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2022, giá trị gia tăng toàn ngành Nông nghiệp và PTNT (GDP) đạt 3,36%  là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây; trong đó, nông nghiệp tăng 2,88% (trồng trọt tăng 1,51%, chăn nuôi tăng 5,93%); thủy sản tăng 4,43%, lâm nghiệp tăng 6,13%; tỷ lệ che phủ rừng trên 42,02%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành đạt 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021; thặng dư thương mại trên 8,5 tỷ USD, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu của toàn nền kinh tế. 

Đánh giá tổng thể, năm 2022, ngành Nông nghiệp và PTNT với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp và việc “đổi mới tư duy” để vượt qua khó khăn, thách thức từ các “tình huống bất bình thường” của thực tiễn sản xuất, kinh doanh nhằm đạt các mục tiêu phát triển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kịp thời cụ thể hoá những quyết sách quan trọng như Nghị quyết về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, với tầm nhìn dài hạn, tiếp cận xu thế của thế giới, kết nối không gian phát triển. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và tăng trưởng xuất khẩu, điều chỉnh sản xuất, định hướng quy hoạch các vùng nguyên liệu phù hợp, gắn với chứng nhận mã vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc.