UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán; biểu dương kịp thời các ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản đạt hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức tốt lễ ra quân đầu năm, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và truyền thống của địa phương. Thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo danh sách tàu cá, số lượng ngư dân trên địa bàn tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 về Sở Nông nghiệp và PTNT theo yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, bản tin dự báo ngư trường khai thác và tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên biển để phối hợp với các địa phương kịp thời thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân yên tâm hoạt động khai thác hải sản đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phối hợp với chính quyền địa phương ven biển tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức lễ ra quân đầu năm, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết.

Tin liên quan