Tổ chức SPIR-VN chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác tổ chức Samaritan’s Purse International Relief tại Việt Nam (SPIR-VN).

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác tổ chức Samaritan’s Purse International Relief tại Việt Nam (SPIR-VN).

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của tổ chức SPIR-VN trong việc vận động nguồn viện trợ và thực hiện các dự án trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, hỗ trợ học sinh... thời gian qua tại tỉnh. Ông cho rằng với nhiều dự án thiết thực đã được triển khai, SPIR-VN đã có nhiều kinh nghiệm khi phối hợp, hợp tác với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan tại tỉnh. Phó Chủ tịch đồng thời khẳng định, Quảng Nam luôn chào đón và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức đến tài trợ và triển khai các dự án nhằm cải thiện chất lượng đời sống, sinh kế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là Nhân dân miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.