Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam

Sáng nay, ngày 07/02/2023, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam tổ chức họp phiên thứ 3 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai trong thời gian đến.

Chủ trì phiên họp: Đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phan Việt cường phát biểu tại cuộc họp

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Phú- Giám đốc Sở Xây dựng Báo cáo các nội dung liên quan và cho biết: Quy hoạch tỉnh đã được tính hợp nội dung phát triển đô thị loại I trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính, đã báo cáo và được Tỉnh uỷ có Kết luận số 536-KL/TU ngày 08/12/2022. Hiện đang khẩn trương hoàn chỉnh nội dung theo góp ý nhằm lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố giáp ranh,… để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai kết luận phiên họp thứ 2. Đến nay đã hoàn chỉnh bộ máy tổ chức thực hiện Nghị quyết; tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị lớn trong công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đã đánh giá và nhận diện tổng thể các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ xây dựng đô thị loại I; đã thống nhất một số quan điểm, giải pháp lớn, mang tính bước ngoặc…Đồng thời, đồng chí Phan Việt Cường giao Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, hướng đến quy hoạch liên vùng. Trong quá trình triển khai cần lưu ý, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: vị trí chức năng, cơ cấu và quy mô dân số, trình độ phát triển, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp…theo đó phải có lộ trình cụ thể, phù hợp. Đối với nguồn lực thực hiện sẽ cân đối, trong đó chú trọng việc tăng thu, tiết kiệm chi, rà soát lịa các dự án, tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập một Ban Chỉ đạo mới thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Tin liên quan