Đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 12, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 13/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2023 để đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 12, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

 

Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Xuân Ca – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh.

Báo cáo tại phiên họp cho biết: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức trong 2,5 ngày (07 - 09/12/2022), được truyền hình trực tiếp 02 phiên (khai mạc và chất vấn, trả lời chất vấn) tạo điều kiện để cử tri và Nhân dân theo dõi giám sát; kỳ họp đã xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, thông qua 27 nghị quyết (10 nghị quyết quy phạm pháp luật và 17 nghị quyết cá biệt).

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo nội dung trình kỳ họp, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động tham gia trực tiếp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và cho ý kiến tại các cuộc họp của UBND tỉnh khi xem xét các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và tiến hành các hoạt động khảo sát, làm việc phục vụ công tác thẩm tra theo luật định. Các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết và tình hình thực tiễn, qua đó giúp đại biểu HĐND tỉnh có đầy đủ thông tin thảo luận, biểu quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra nghiêm túc, đảm bảo nội dung chương trình. Các báo cáo, tờ trình, đề án trình bày trực tiếp tại kỳ họp được chuẩn bị kỹ, tóm tắt theo nhóm vấn đề và đi thẳng vào trọng tâm đã rút ngắn được thời gian trình bày tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, gợi ý thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm.  Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trong năm 2023 và quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách của tỉnh. 

Ngoài ra, kỳ họp cũng dành nhiều thời gian cho thảo luận tổ và chất vấn tại kỳ họp. Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, sôi nổi; nội dung chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tập trung vào những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua chất vấn đã làm rõ ưu điểm, hạn chế, các tồn tại, vướng mắc trong quản lý điều hành của UBND, nhất là trách nhiệm của các thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh đã trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan với tinh thần trách nhiệm, làm rõ nội dung đại biểu và cử tri quan tâm.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo việc hoàn chỉnh, ký chứng thực, ban hành nghị quyết đảm bảo theo quy định; thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ quan thông tin đại chúng; tuyên truyền diễn biến kỳ họp đến Nhân dân và cử tri của tỉnh; tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, thảo luận về tiến độ chuẩn bị, khả năng hoàn chỉnh đề án, những vấn đề vướng mắc phát sinh; sự cần thiết, cơ sở pháp lý, khả năng cân đối nguồn lực, nội dung quy định, hiệu quả, tác động của một số đề án quy định về cơ chế, chính sách.

 

 

Sau khi nghe các ngành và đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá sự chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp cũng đảm bảo kịp thời.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 13 sắp đến, phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh để thẩm tra các nội dung đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định hiện hành; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung kiểm toán theo thẩm quyền./.

 

 

 

Tin liên quan