Tháo gỡ vướng mắc trong công tác liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Sáng ngày 16/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác liên kết đào tạo, cụ thể:

PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND tỉnh cho phép trường được sử dụng cơ sở vật chất để liên kết với Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển sinh 50 chỉ tiêu đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ Cao đẳng chính quy. 

Theo ý kiến của Sở LĐ-TB&XH và Sở Tài chính, hồ sơ, trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để tham gia vào hoạt động liên kết của Trường Cao đẳng Y tế thực hiện chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, việc sử dụng tài sản công để tham gia vào hoạt động liên doanh, liên kết thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Dù các quy định đều cho phép đơn vị sự nghiệp công được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội, tuy nhiên, việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại các luật và nghị định này. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể, nhà trường cần căn cứ quy mô, con người, cơ sở vật chất, tính cấp thiết về ngành nghề, mã ngành muốn đào tạo cũng như đánh giá tính hiệu quả sau khi liên kết để có kế hoạch cụ thể, đặc biệt trong vấn đề đào tạo nhóm mã ngành. Đồng thời, rà soát lại các nhiệm vụ thực hiện, căn cứ luật hiện hành để xây dựng, xác định tư cách pháp nhân của nhà trường trước khi liên kết. Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính để xây dựng phương án sử dụng tài sản công theo từng giai đoạn, từng năm và tiếp tục tính theo từng mã ngành nghề liên kết đào tạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu Sở Y tế cần nêu rõ quan điểm về vấn đề liên kết đào tạo của nhà trường, phối hợp với nhà trường trong định hướng, hoàn thiện xây dựng phương án sử dụng tài sản công trong công tác liên kết.

Tin liên quan