Thủ tướng Chính phủ: "tiếp tục phát huy bản sắc 'ngoại giao cây tre'"

Ngày 09/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2023 với các địa phương.

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan, gồm: Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Hội nghị đã nghe báo cáo của Bộ Ngoại giao và có 18 ý kiến trao đổi, chia sẻ của lãnh đạo các bộ, cơ quan ban ngành, các địa phương; các đại sứ, đại diện lãnh đạo các cơ quan đại diện tại nước ngoài, đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Theo báo cáo tại Hội nghị,  năm 2022, công tác ngoại giao được triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả, hợp thời chuyển trọng tâm từ ngoại gian phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm. Việt Nam đã tham gia 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với độ phủ rộng hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất thế giới và đang đàm phán FTA với Isarel và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng yêu cầu "Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác ngoại giao kinh tế, cần bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là tinh thần Chỉ thị 15 của Ban Bí thư, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Chương trình hành động của Chính phủ về Ngoại giao kinh tế; tiếp tục phát huy bản sắc 'ngoại giao cây tre', xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lấy lợi ích quốc gia-dân tộc, hiệu quả thực chất làm tiêu chí hàng đầu".

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định đối với các doanh nghiệp, Chính phủ sẵn sàng đồng hành, đối thoại và giải quyết các đề xuất, kiến nghị liên quan trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp.

Tin liên quan