Tổ chức nhiều hoạt động tại Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo; Sách cho tôi, cho bạn”.

Theo kế hoạch, Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 tổ chức các sự kiện như: triển lãm sách, các cuộc thi tìm hiểu về sách; giới thiệu sách hay; mời các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, doanh nhân yêu sách để giới thiệu về sách, nói chuyện về sách; tổ chức tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 Bên cạnh đó, phát động phong trào đọc sách tại trường học, gia đình, tổ chức các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực trong các tổ chức, đoàn thể; tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề, cuộc thi về sách, kể chuyện theo sách trong trường học; tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị, hoạt động văn hóa tại cơ quan, đơn vị… 

Các hoạt động diễn ra từ ngày 15/4 đến 1/5.

Ảnh: minh hoạ

 Việc tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

 

Tin liên quan