Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Quảng Nam lần thứ 16 năm 2023 (Hội đồng cấp tỉnh).

Theo đó, Hội đồng do ông Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch; ông Thái Viết Tường- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch Hội đồng và 15 Ủy viên.\

Hội đồng cấp tỉnh có nhiệm vụ xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cấp huyện đề nghị. Được hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" và các văn bản hướng dẫn liên quan. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu, tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động của Hội đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tin liên quan