Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề).

Sáng ngày 21/3/2023, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Vinh – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Xuân Ca – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh.

 

          

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đang tập trung quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định 17 tờ trình, báo cáo, đề án; trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết; một số lĩnh vực cụ thể cần có cơ chế, chính sách để khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến như: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quy định nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

 

 

 

Kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý các nội dung phát sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh…Đồng thời, kỳ họp thực hiện quy trình, thủ tục về nhân sự theo thẩm quyền.

Các nội dung trình kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng; được các Ban của HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra theo luật định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đăng tải toàn bộ tài liệu phục vụ kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu. 

Kỳ họp lần này được tổ chức trong thời gian một ngày, với khối lượng công việc nhiều, nội dung rất quan trọng. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; tôi đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị…

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X được tổ chức trong 01 ngày tại Hội trường UBND tỉnh./.

Tin liên quan