Bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X: thông qua 13 Nghị quyết.

Chiều ngày 21/3/2023, sau khi hoàn tất các nội dung theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 bế mạc kỳ họp thứ 13 và thông qua 13 Nghị quyết. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Vinh – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên bế mạc.

 

Được sự phân công của Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Trần Xuân Vinh – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã điều hành phiên thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp, theo đó đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã thống nhất biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan các quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền; Nghị quyết về Quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết về Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025…

 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ chương trình với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét nhiều báo cáo, tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình.  Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, thẩm tra đầy trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng.

Sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết ban hành. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua và ban hành../.

 

 

Tin liên quan