Khai mạc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XXII

Sáng ngày 06/4, tại Hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Nam khai mạc Hội nghị lần thứ 11, khóa XXII để đánh giá, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

 

Các đồng chí: Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị; cùng sự tham dự của các đồng chí trong ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

Tại Hội nghị lần thứ 11, các đại biểu tham dự cùng đánh giá, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, gồm: Báo cáo đánh giá tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023. Nghị quyết về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.