Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 4 năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Ngày 21/4/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 42/BC-TCT về Kết quả tháng 4 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Trong tháng qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh như: đẩy mạnh cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID); triển khai phần mềm theo dõi giám sát thực hiện Đề án 06; đăng ký mô hình điểm cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06; tái cấu trúc quy trình, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Quyết định cấp kinh phí cho Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ mua sắm phục vụ công tác Đề án 06. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 31/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.        Công an tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện các phương thức khai thác thông tin thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 31/01/2023 về không yêu cầu xác nhận CMND 9 số. Chủ trì hội nghị với các sở, ngành tháo gỡ “điểm nghẽn” vướng mắc, tồn tại liên quan đến các nhóm nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và Hội nghị trực tiếp với Trưởng Công an các địa phương, đơn vị có liên quan, chỉ huy Đội quản lý hành chính Công an cấp huyện giao các chỉ tiêu và ấn định thời gian hoàn thành các mặt công tác: làm sạch dữ liệu, cấp CCCD, cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử … Đang tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ mua sắm, bổ sung máy tính và các trang thiết bị cần thiết cho Công an cấp xã, phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Một số kết quả cụ thể trong tháng quaSở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thay đổi kinh phí triển khai thực hiện hoạt động cấp giấy phép lao động, thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; đăng ký trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến định danh và xác thực điện tử phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh đăng ký 02 mô hình điểm trên địa bàn tỉnh, cụ thể: “Mô hình điểm thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở khác có hoạt động lưu trú” và “Mô hình điểm sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện. Trang bị đầu đọc thẻ phục vụ công dân khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID”.

Đã hoàn thành thực hiện 11/25 dịch vụ công thiết yếu ngành công an, 100% Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra và 12/12 thủ tục ngành Tư pháp đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh trên toàn tỉnh và chính thức hoạt động từ ngày 17/4/2023, cấp tài khoản truy cập vào hệ thống Dữ liệu quốc gia về dân cư là 313 người. Nâng cấp Phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh Quảng Nam để tích hợp, đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC; đẩy nhanh tiến độ cập nhật khai báo và điều chỉnh thông tin hồ sơ trên Phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay Phần mềm quản lý CBCCVC đã cấp khoảng 37 nghìn tài khoản sử dụng, có trên 31 nghìn hồ sơ lý lịch của CBCCVC từ tỉnh đến xã đã được khai báo lên phần mềm; có trên 24 nghìn hồ sơ được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC, trong đó trên 9 nghìn hồ sơ đã được duyệt vào  Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC. Đẩy mạnh ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử trong đó, chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân viên thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điển tử mức 1, mức 2 và thực hiện DVC trực tuyến. Trong tháng, tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt; thu nhận 99% hồ sơ cấp CCCD phục vụ cho các em học sinh chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THCS, THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2023 trên địa bàn tỉnh và thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho hơn 95% công dân trên địa bàn tỉnh; hoàn thành 100% công tác nhập dữ liệu lịch sử thường trú cho các trường hợp công dân đến tuổi dự thi đại học vào cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa tỉnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip; đến nay, qua rà soát tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng đầu quét Qrcode để tra cứu thẻ BHYT đạt kết quả 100%. Bảo Hiểm xã hội tỉnh triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám, chữa bệnh BHYT.  Hoàn thành về kiểm tra an ninh, an toàn thông tin cấp độ các hệ thống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động; khai thác, tra cứu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Hướng dẫn khai thác, tra cứu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có những khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn yêu cầu công dân phải xác nhận thông tin cư trú gây khó khăn, phiền hà cho công dân và áp lực cho Công an cấp xã. Công an tỉnh đã có văn bản hướng dẫn việc thực hiện các phương thức khai thác thông tin thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 31/01/2023, không yêu cầu xác nhận CMND 09. Thời gian đến, ngoài những nhiệm vụ cụ thể được giao theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023, nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: Chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện nhập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử; Triển khai mô hình điểm về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả để nhân rộng trên toàn tỉnh. Xây dựng dự toán theo các nhiệm vụ được giao liên quan đến triển khai Đề án 06 tại đơn vị để chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tổng hợp, báo cáo kịp thời UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Tin liên quan