Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 1919/UBND-NCKS ngày 03/4/2023 đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID

Qua theo dõi tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh còn rất thấp mới chỉ đạt dưới 2% so với chỉ tiêu được giao. Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động cài đặt, kích hoạt sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân trên địa bàn tỉnh để ứng dụng các tiện ích của định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Tổ chức triển khai, quán triệt 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID để thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. Quán triệt, vận động, hướng dẫn 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đến điểm cấp căn cước công dân tại Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (địa chỉ số 119 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để được cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2”; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người thân thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2”; quá trình sử dụng ứng dụng VNeID gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản hồi, trao đổi, thông tin cho cơ quan công an các cấp để được hướng dẫn giải quyết.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện cấp căn cước công dân, định danh điện tử và hướng dẫn việc sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cụ thể về tình hình cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” trong báo cáo định kỳ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục làm việc với các nhà mạng hỗ trợ tin nhắn đến các thuê bao di động đề nghị người dân tích cực, khẩn trương làm căn cước công dân, đăng ký cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” từ ứng dụng VNeID với nội dung: Công an Quảng Nam thông báo “Công dân đã được cấp căn cước công dân trước ngày 15/3/2022 nhanh chóng đến các điểm cấp căn cước công dân tại Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để đăng ký Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhằm sớm thụ hưởng các tiện ích. Trân trọng”. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ sở hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về những tiện ích từ ứng dụng VNeID để người dân biết, đồng thuận thực hiện.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn quản lý. Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Phát huy vai trò xung kích đi đầu của đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn, Hội phụ nữ các cấp tổ chức triển khai thực hiện, phân công phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. Chỉ đạo gắn hoạt động của các Chi đoàn, Chi hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cơ sở của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thành lập các Tổ xung kích, tình nguyện hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đến từng cá nhân, hộ gia đình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi về Công an tỉnh để theo dõi kết quả cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, xem đây là tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị.

 

Tin liên quan