Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024

UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024 được phê duyệt thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, khách quan, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.  Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS). Cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục THCS, làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Trực tiếp tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên và lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh. Chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT không chuyên; Quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT không chuyên. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo../.

Tin liên quan