Công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên với Công đoàn trong tổ chức các hoạt động, phong trào của cơ quan

Hiện nay, Chi đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh có 18 đoàn viên, trong đó có 15 đoàn viên của Văn phòng UBND tỉnh và 03 đoàn viên của Sở Ngoại vụ sinh hoạt ghép. Trong quá trình hoạt động, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn và các Phòng, Ban; giúp cho hoạt động của Chi đoàn được triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đi vào thực chất và phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công tác.

Qua hoạt động thực tiễn, chúng ta đều thấy rõ vai trò quan trọng của việc phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng và củng cố khối đoàn kết trong nội bộ đơn vị. Trong đó, việc tăng cường phối hợp giữa Công đoàn với Đoàn thanh niên đã góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, hoạt động, phong trào được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào, hoạt động của cơ quan luôn được chú trọng và quan tâm. Qua đó giúp cho từng đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong thời gian qua, Chi đoàn cùng với Công đoàn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng các kế hoạch cụ thể, tổ chức hiệu quả các hoạt động nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên và các hoạt động xã hội cụ thể như: Tổ chức thăm, giao lưu văn nghệ thể thao, tặng quà tại xã kết nghĩa Tà Bhing (Nam Giang); thăm hỏi, viếng hương Mẹ Việt Nam anh hùng cơ quan nhận phụng dưỡng; tổ chức chương trình vui Tết trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); ngày truyền thống Văn phòng (28/8);… Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên Chi đoàn được cơ quan, Công đoàn quan tâm, tạo điều kiện tham gia giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố.

 

Hình ảnh hoạt động