Tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, thời tiết đang chuyển vào mùa nắng nóng, khô hanh. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian đến thời tiết diễn biến khá phức tạp, nhiệt độ có xu hướng tăng cao, gia tăng nguy cơ về cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan triển khai một số nội dung công việc, cụ thể:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp PCCCR trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; trong đó quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính sau: Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có rừng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng (danh sách về số lượng, đối tượng cụ thể) để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định về PCCCR đến mọi tầng lớp Nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức rà soát, xác định cụ thể đến cấp xã, thôn về các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để có phương án chủ động PCCCR phù hợp. Trong những ngày khô hạn kéo dài (nguy cơ cháy rừng ở cấp dự báo cấp IV, cấp V), chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm bố trí ứng trực 24/24 và kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng; nghiêm cấm việc phát, dọn, đốt xử lý thực bì trong suốt thời gian nguy cơ cháy rừng cao.

Chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” trong công tác PCCCR; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn phối hợp với UBND cấp xã thực hiện nghiêm chức trách quản lý Nhà nước về công tác PCCCR. Yêu cầu các Ban quản lý rừng (chủ rừng) tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, PCCCR; bố trí phương tiện và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường trực tại các vùng trọng điểm để theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời thực hiện nhiệm vụ PCCCR trên địa bàn và hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu huy động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi gây cháy rừng; thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng để dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp với lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội, Biên phòng) triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. - Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên website của Cục Kiểm lâm và Hệ thống Quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam (https://quanlyrung.quangnam.gov.vn) để kiểm tra, xác minh, phát hiện sớm điểm cháy rừng; Tổ chức lực lượng thường trực (Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR) và phương tiện, dụng cụ, thiết bị để đảm bảo ứng phó, cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra hoặc hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương chữa cháy rừng khi có lệnh huy động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ cho toàn thể các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; kịp thời đưa thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng hàng ngày trong suốt mùa khô hanh.

Tin liên quan